Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

 

 Short course in Tropical and Travel Medicine 2019

25-26 พฤษภาคม 2562

 

ขณะนี้มี workshop บางส่วนเต็มแล้วกรุณาดูรายละเอียดด้านล่างก่อนสมัคร
ลงทะเบียน online ได้ที่นี่ 

Travel Medicine course2019

 

           ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้น Short Course in Tropical and Travel Medicine 2019 เพื่อเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะแก่แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สนใจในสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน (Tropical Medicine) และเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine)  เพื่อให้สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเขตร้อน และให้การดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้อย่างความถูกต้อง และเหมาะสม ตรงตามหลักวิชาการในระดับนานาชาติ 

 

 

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 1. แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเขตร้อน
 2. แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้คำแนะนำ และดูแลรักษานักท่องเที่ยวก่อนและหลังการเดินทาง
  3. แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
  4. แพทย์ นักศึกษาแพทย์ผู้สนใจสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือ ต้องการศึกษาต่อด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแพทย์ประจำบ้าน

 

Download ตารางการประชุม 

 

schedule Jan1

 

 

หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย  

 

1. Plenary Session บรรยายห้องใหญ่ 3 หัวข้อสำคัญและน่าสนใจ 

 • Tropical and Travel-related infection in highly connected world
 • Update in Adult Immunization 2019
 • Update Malaria in 2019 and beyond; will malaria be eliminated? 

 

2. Symposium session เป็นการบรรยาย เน้นการให้ความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีความชำนาญ แบ่งเป็น 2 theme เลือกได้ตามความสนใจ

 

Tropical Medicine (Room A)

 • Adult management in dengue and its complication
 • Common fungal skin infaction
 • Drug resistance organism
 • Melioidosis
 • Liver involvement in tropical diseases

 

Travel Medicine (Room B/Room C)

 • Introduction to Travel Medicine 
 • Quick review the concept of Travel Medicine
 • High altitude medicine 2019
 • Lesson learnt from outbreak: implication for Travel Medicine doctor
 • Update in Malaria prevention and prophylaxis 
 • Post-travel approach and management

 

3. Workshops ประกอบด้วย 9 workshops เลือกห้องได้ตามความสนใจ เน้นความรู้ ลงลึกเชิงปฏิบัติ รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 40 คน

 

Tropical Medicine (Room A)

 1. Conventional and modern LAB diagnosis in Tropical diseases
 2. Challenges management in tropical infections

 

Travel Medicine (Room B/Room C) มี 7 workshops แบ่งเป็น ABC, Intermediate workshop และ workshop สำหรับพยาบาล 

 1. ABC workshop 1: Basic approach in Travel Medicine  *** เต็ม ปิดรับสมัครแล้ว  
 2. ABC workshop 2: How to choose a vaccine for travelers  *** เต็ม ปิดรับสมัครแล้ว 
 3. ABC workshop 3: Malaria prevention and prophylaxis  *** เต็ม ปิดรับสมัครแล้ว 
 4. Nurse workshop *** เต็ม ปิดรับสมัครแล้ว 
 5. Intermediate workshop 1: Travelers to High altitude: how to advise  *** เต็ม ปิดรับสมัครแล้ว 
 6. Intermediate workshop 2: How to deal with Farang asking for vaccine?   *** เต็ม ปิดรับสมัครแล้ว 
 7. Intermediate workshop 3: Common questions and pitfalls in Travel clinic  *** เต็ม ปิดรับสมัครแล้ว 

 

ระยะเวลาและสถานที่การอบรม

2 วัน ในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.30น.

ที่โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

 

 

ค่าลงทะเบียน 

Early bird 3,000 บาท ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า workshop เพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม

 

 

วิธีการสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียน

 

      ลงทะเบียน Online  ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม เวลา 9.00น.(รับจำนวนจำกัด)

 

เข้าสู่ ระบบลงทะเบียน online ได้ที่นี่

 

โอนเงินค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 

ธนาคารกรุงไทย (KTB) สาขา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

ชื่อบัญชี อายุรศาสตร์เพื่อหนังสือ ตำรา และวิชาการ

เลขที่บัญชี 672-8-66333-9

 

(ในระบบของบางธนาคาร จะขึ้นชื่อบัญชีเป็น PUNNEE PITTISUTTHITHUM 

ซึ่งเป็นชื่อท่านหัวหน้าภาควิชาและผู้มีอำนาจสั่งจ่าย) 

 

สามารถโอนผ่านทาง Internet banking, mobile app หรือ ผ่านตู้ ATM

 

การจองที่พัก

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจองที่พักได้ที่โรงแรมนารายณ์ ซึ่งจะมีอัตราค่าห้องพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม

ห้องเดี่ยว (อาหารเช้า 1 ที่) ราคาคืนละ 1,500 บาท ห้องคู่ (อาหารเช้า 2 ที่) ราคาคืนละ  1,800 บาท 

Download เอกสารการจองโรงแรม  ได้ที่นี่ 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณฐิติยา ผู้ประสานงานโครงการ
คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 02-3069100 ต่อ 3034 (ในเวลาราชการ)
หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ผ่านมา 

 

 

การอบรม 1 day-Clinical Experience in Travel Medicine 

 

 

Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2019 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved. Terms of Services. Privacy Policy.

Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2019 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved.
Terms of Services. Privacy Policy.