Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก

 

UPDATE 1 ธันวาคม 2560:  ขณะนี้มีข้อมูลใหม่จากบริษัทผู้ผลิต แจ้งว่า วัคซีนอาจเพิ่มความเสี่ยงในคนที่ไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้เฉพาะคนที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาแล้วเท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

บทนำ

ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งมี 4 สายพันธุ์ ติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย และมักจะไม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อดังกล่าว ส่วนหนึ่งของผู้ติดเชื้ออาจมีอาการไข้เฉียบพลัน ปวดเมื่อยตามตัว บางครั้งอาจพบจุดเลือดออก ผื่นตามตัว โดยอาการจะเป็นราว 1 สัปดาห์ เรียกลักษณะอาการนี้ว่า ไข้เดงกี (dengue fever) ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง คือมีลักษณะเหมือนผู้ป่วยไข้เดงกี ร่วมกับ มีเกล็ดเลือดต่ำมาก และมีภาวะสารน้ำรั่วจากหลอดเลือด ซึ่งอาจพบมีภาวะช็อคและเสียชีวิตได้ เรียกโรคนี้ว่าไข้เลือดออก ในปัจจุบันยังไม่มียาที่จำเพาะต่อเชื้อดังกล่าวการรักษาทำได้เพียงดูแลประคับประครอง ซึ่งผู้ป่วยมักหายดีเป็นปกติ ภายใน 1สัปดาห์

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในหลายบริษัท ส่วนใหญ่ในอยู่ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนา แต่มีวัคซีนไข้เลือดออก (Dengvaxia; CYD TDV ) จาก บริษัทซาโนฟี่ ที่เริ่มใช้ในประเทศแถบลาตินอเมริกาและฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ.2558 และวัคซีนนี้ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยในช่วงปลายปี 2559 และได้เริ่มจำหน่ายในปี 2560 ดังนั้น เราจึงควรทราบข้อมูลของวัคซีน เพื่อการตัดสินใจใช้ที่เหมาะสม

 

 

ชนิดของวัคซีนการศึกษาที่ผ่านมา

วัคซีนนี้พัฒนาโดยใช้ไวรัสที่ทำวัคซีนไข้เหลืองเป็นวัคซีนต้นแบบ แล้วเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมของไวรัสไข้เหลืองให้เหมือนกับไวรัสเดงกี จึงทำให้ไวรัสลูกผสมมีส่วนประกอบที่ผิวเหมือนไวรัสเดงกี ในวัคซีนไข้เลือดออกนี้จะมีส่วนประกอบของไวรัสลูกผสมทั้ง 4 สายพันธุ์ของไวรัสเดงกี และก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ ได้มีการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนทั้งในอาสาสมัครผู้ใหญ่และเด็กใน หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ในขณะนี้มีข้อมูลจากอาสาสมัครในการศึกษารวมราว 35,000 คน

 

 

ข้อห้าม ข้อบ่งชี้ และตารางการฉีดวัคซีน

เนื่องจากวัคซีนนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็น จึงไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ป่วยที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่ใช้รักษามะเร็ง ผู้ป่วย HIV เป็นต้น และไม่แนะนำในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนนี้ ใต้ผิวหนังใน วันที่ 0, 6 เดือน และ 1 ปี ในผู้ที่มีอายุ 9 ปี ถึง 45 ปี และ แนะนำให้สตรีคุมกำเนิดอย่างน้อย 1 เดือน หลังได้รับวัคซีน

 

วัคซีนนี้แนะนำเฉพาะในผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาแล้วเท่านั้น

 

ความปลอดภัย

วัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูง มีอาการข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนน้อย อาการที่พบได้บ่อย (ประมาณ 10%) เช่น อาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บบริเวณที่ได้รับวัคซีน ซึ่งอาการดังกล่าวมักหายได้เองโดยไม่ต้องรักษา แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กังวลคือเมื่อให้วัคซีนแล้วอาจส่งเสริมให้เกิดโรคที่รุนแรงกว่าเดิม ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดพบว่า ถ้าให้วัคซีนนี้ในคนที่ไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นวัคซีนนี้จึงแนะนำให้ใช้เฉพาะผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาแล้วเท่านั้น 

 

 

ประสิทธิภาพของวัคซีน

จากาการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มีอาการ ประมาณ 60% (หลังได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม) โดยกลุ่มที่ได้ประสิทธิภาพวัคซีนสูงกว่าคือกลุ่มเด็กโต (9-16 ปี)

การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็ก มีข้อมูลน้อยใน คนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี เนื่องจากการศึกษาออกแบบมุ่งเน้นไปในกลุ่มเด็ก และวันรุ่นในประเทศที่เป็นแหล่งโรค

ในแต่ละทวีป หรือการศึกษาจะมีประสิทธิภาพของวัคซีนที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากขึ้นกับ ระดับภูมิคุ้มกันเดิมก่อนการฉีดวัคซีน สายพันธุ์ของไวรัสที่ระบาดในช่วงการศึกษา และช่วงอายุของอาสาสมัคร

 

วัคซีนเป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่มีความปลอดภัยสูง ประสิทธิภาพของวัคซีนประมาณ 60% ในผู้เคยติดเชื้อเดงกีหรือเด็กโตน่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเด็กเล็ก

 

บทความน่าสนใจล่าสุดจาก blog

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนหัดเยอรมัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่น **NEW**
Update รายชื่อประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง และข้อกำหนดเกี่ยวกับสมุดเล่มเหลืองใหม่

คลินิกนักท่องเที่ยว (Travel Clinic) คืออะไร มีอะไรที่คลินิกนักท่องเที่ยว

ผลวิจัยน่ารู้ คนไทยไปเที่ยวอินเดีย ไม่สบายมากน้อยแค่ไหน

เรื่องควรรู้ ควรเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวแอฟริกา

ทำอย่างไรเมื่อต้องตรวจ Tuberculin test (TB skin test) ก่อนไปเรียนเมืองนอก

ทำไมคลินิกไม่จัด package การฉีดวัคซีนสำหรับการเดินทางไปประเทศต่างๆ

ไปบราซิล เปรู ต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองไหม

เที่่ยวเปรู ป้องกัน High Altitiude sickness ได้อย่างไร

Altitude sickness #3: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยา Diamox (Acetazolamide)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal vaccine)