Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 Short course in Tropical and Travel Medicine 2019

25-26 พฤษภาคม 2562

 

เปิดลงทะเบียน สมัคร online ในวันที 2 มกราคม 2562

Travel Medicine course2019

 

           ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้น Short Course in Tropical and Travel Medicine 2019 เพื่อเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะแก่แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สนใจในสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน (Tropical Medicine) และเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine)  เพื่อให้สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเขตร้อน และให้การดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้อย่างความถูกต้อง และเหมาะสม ตรงตามหลักวิชาการในระดับนานาชาติ 

 

 

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 1. แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเขตร้อน
 2. แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้คำแนะนำ และดูแลรักษานักท่องเที่ยวก่อนและหลังการเดินทาง
  3. แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
  4. แพทย์ นักศึกษาแพทย์ผู้สนใจสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือ ต้องการศึกษาต่อด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแพทย์ประจำบ้าน

 

 

หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย

 

1. Plenary Session บรรยายห้องใหญ่ 3 หัวข้อสำคัญและน่าสนใจ 

 • Tropical and Travel-related infection in highly connected world
 • Update in Adult Immunization 2019
 • Update Malaria in 2019 and beyond; will malaria be eliminated? 

 

2. Symposium session เป็นการบรรยาย เน้นการให้ความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีความชำนาญ แบ่งเป็น 2 theme เลือกได้ตามความสนใจ

 

Tropical Medicine (Room A)

 • Adult management in dengue and its complication
 • Common fungal skin infaction
 • Drug resistance organism
 • Melioidosis
 • Liver involvement in tropical diseases

 

Travel Medicine (Room B/Room C)

 • Introduction to Travel Medicine 
 • Quick review the concept of Travel Medicine
 • High altitude medicine 2019
 • Lesson learnt from outbreak: implication for Travel Medicine doctor
 • Update in Malaria prevention and prophylaxis 
 • Post-travel approach and management

 

3. Workshops ประกอบด้วย 9 workshops เลือกห้องได้ตามความสนใจ เน้นความรู้ ลงลึกเชิงปฏิบัติ รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 40 คน

 

Tropical Medicine (Room A)

 1. Conventional and modern LAB diagnosis in Tropical diseases
 2. Challenges management in tropical infections

 

Travel Medicine (Room B/Room C) มี 7 workshops แบ่งเป็น ABC, Intermediate workshop และ workshop สำหรับพยาบาล 

 1. ABC workshop 1: Basic approach in Travel Medicine 
 2. ABC workshop 2: How to choose a vaccine for travelers
 3. ABC workshop 3: Malaria prevention and prophylaxis
 4. Nurse workshop
 5. Intermediate workshop 1: Travelers to High altitude: how to advise  
 6. Intermediate workshop 2: How to deal with Farang asking for vaccine?
 7. Intermediate workshop 3: Common questions and pitfalls in Travel clinic

 

ระยะเวลาและสถานที่การอบรม

2 วัน ในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.30น.

 

 

ค่าลงทะเบียน 

Early bird 3,000 บาท ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า workshop เพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม

 

 

วิธีการสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียน

     รับสมัคร Online ทาง Website www.thaitravelclinic.com 

     โอนเงินค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ผ่านทาง Internet banking, mobile app, ผ่านตู้ ATM

     เปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณฐิติยา ผู้ประสานงานโครงการ
คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 02-3069100 ต่อ 3034 (ในเวลาราชการ)
หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ผ่านมา 

 

 

การอบรม 1 day-Clinical Experience in Travel Medicine 

 

 

บทความน่าสนใจล่าสุดจาก blog

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนหัดเยอรมัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่น **NEW**
Update รายชื่อประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง และข้อกำหนดเกี่ยวกับสมุดเล่มเหลืองใหม่

คลินิกนักท่องเที่ยว (Travel Clinic) คืออะไร มีอะไรที่คลินิกนักท่องเที่ยว

ผลวิจัยน่ารู้ คนไทยไปเที่ยวอินเดีย ไม่สบายมากน้อยแค่ไหน

เรื่องควรรู้ ควรเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวแอฟริกา

ทำอย่างไรเมื่อต้องตรวจ Tuberculin test (TB skin test) ก่อนไปเรียนเมืองนอก

ทำไมคลินิกไม่จัด package การฉีดวัคซีนสำหรับการเดินทางไปประเทศต่างๆ

ไปบราซิล เปรู ต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองไหม

เที่่ยวเปรู ป้องกัน High Altitiude sickness ได้อย่างไร

Altitude sickness #3: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยา Diamox (Acetazolamide)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal vaccine)