Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

การขอใบรับรองแพทย์ COVID19

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในหน้านี้ใช้สำหรับผู้ที่สบายดี แต่มาขอตรวจ COVID19 เพื่อใช้ในการเดินทางเท่านั้น
 • ถ้าท่านมีอาการไม่สบาย หรือได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็น COVID19 หรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID ท่านสามารถเข้ารับการตรวจที่คลินิกไข้/คลินิก ARI ดูรายละเอียดได้ที่ Link นี้ https://www.tropmedhospital.com/covid19/request-testing.html
 • ในวันที่ท่านมาโรงพยาบาล ท่านจะถูกคัดกรองที่ประตูทางเข้าของโรงพยาบาล ถ้าท่านมีไข้หรือมีอาการของ COVID19 หรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ท่านจะถูกแนะนำให้ไปตรวจที่ fever/ARI clinic ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ Travel clinic ได้

 

                คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการออกเอกสารรับรองการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้สำหรับการเดินทางหรือการยื่นวีซ่า หรือใช้เพื่อเตรียมตัวผ่าตัด โดยหากท่านมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว กรุณาทำตามขั้นตอนนี้

 

 

ขอใบรับรองแพทย์ COVID19 ใช้ก่อนการเดินทาง/ใช้ขอวีซ่า 

 

1. พิจารณาความจำเป็นในการเดินทางของท่าน ว่าจำเป็นต้องเดินทางในช่วงนี้หรือไม่ 

 

2. ศึกษาข้อกำหนดของประเทศปลายทางให้ละเอียด แนะนำให้อ่านบทความนี้ คำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง COVID19 และการขอใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง

 

3. ถ้าท่านคิดว่าจำเป็นต้องทำการตรวจ COVID19 ก่อนเดินทาง/ก่อนขอวีซ่า

 

 • ต้องทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ระบบนัดตรวจ COVID online ของคลินิกเท่านั้น
 • ท่านจะนัดได้ในวันจันทร์-ศุกร์เวลา 8.00-09.00น., 10.30-11.30น. และ 13.00-14.00น. เท่านั้น
 • สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้นัดหมายได้ในเวลา 9.00-11.00น. ท่านจะสามารถมารับผลการตรวจและใบรับรองแพทย์ได้ในวันหยุดช่วงเช้า 9.00-11.00น. (จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 610 บาท ถ้ารับผลในวันหยุดราชการ)
 • เมื่อท่านมาที่คลินิก พยาบาลจะทำการคัดกรอง วัดความดัน และพบแพทย์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการตรวจก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจจริง ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง
 • ทางคลินิกจะทำการเก็บสิ่งส่งตรวจ เป็นรอบๆ โดยมี 3 รอบคือ 9.00น. 11.00น. และ 14.00น.  ดังนั้นในบางรายอาจจะต้องรอให้ถึงรอบ เช่น แม้ว่าท่านจะผ่านการคัดกรอง และพบแพทย์เสร็จแล้วตอน 8.30 ท่านจำเป็นต้องรอบตอน 9น. เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ (swab)
 • ถ้าตารางนัดเต็ม และท่านมีความจำเป็นต้องตรวจในวันดังกล่าว แนะนำให้ติดต่อสอบถามทาง Email หรือ Chatbox ในหน้า website เจ้าหน้าที่จะพยายามช่วยเหลือท่าน และถ้ายังพอมีช่องว่าง อาจแนะนำให้ท่าน Walkin มาตรวจ อย่างไรก็ตามในวันนั้นท่านอาจจะต้องรอนานกว่าปกติ

การรับผลตรวจ

 • ผลการตรวจ COVID19 จะใช้เวลาประมาณ 1 วัน
 • ถ้าท่านไม่ต้องการรับใบรับรองแพทย์ ท่านสามารถขอให้ส่งผลการตรวจทาง Email ได้ โดยผลการตรวจจะถูกส่งให้ทาง Email ในคืนวันที่ตรวจ
 • สำหรับใบรับรองแพทย์ตัวจริง (Medical Certificate) ต้องมารับด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ท่านอื่นมารับให้ โดยสามารถมารับได้ในเวลา 9น.-11น. ของวันรุ่งขึ้น
 • ผลการตรวจและใบรับรองแพทย์จะออกให้เป็นภาษาอังกฤษ  ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ภาษาไทย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่มาตรวจ

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าตรวจ RT PCR COVID19 3000 บาท (รวม ค่าแพทย์ ค่าบริการ ค่า Lab และค่าใบรับรองแพทย์) ชำระในวันที่มาตรวจ 3000 บาท ในวันที่ท่านมารับใบรับรองแพทย์ ไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ยกเว้นถ้ามารับใบรับรองแพทย์วันเสาร์อาทิตย์ จะเสียค่าบริการเพิ่ม 400 บาท 

4. ถ้าท่านต้องการขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการของ COVID สามารถทำนัดหมายได้ตลอดเวลาที่ว่าง ในระบบนัดหมายปกติของคลินิก ระบุในช่องหมายเหตุว่า "ขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการ COVID19" ถ้าแพทย์ตรวจแล้ว ท่านสามารถรับใบรับรองแพทย์กลับบ้านได้ทันที ค่าบริการในกรณีดังกล่าว ประมาณ 200 บาท ถ้ามาในเวลาราชการ ถ้ามาคลินิกนอกเวลาราชการจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 650 บาท 

 

5. ถ้าท่านไม่แน่ใจ แนะนำให้ติดต่อสอบถามทาง Email หรือ Chatbox ในหน้า website เจ้าหน้าที่จะพยายามตอบคำถามท่าน และอาจนัดท่านให้ปรึกษาแพทย์ทาง Online ผ่านระบบ Telemedicine ในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการคุยกับแพทย์ Online

 

 

ขอใบรับรองแพทย์ COVID19 ใช้ก่อนผ่าตัด / ก่อนทำหัตถการ

 

1. ศึกษาข้อกำหนดในการผ่าตัดของท่าน ว่าต้องการใบรับรองแพทย์ COVID19 ไม่เกินกี่วันก่อนผ่าตัด (โดยทั่วไปจะไม่เกิน 72 ชม.)

 

2. ทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ระบบนัดตรวจ COVID online ของคลินิกเท่านั้น

 

3. ผลการตรวจ COVID19 จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน อย่างเร็วที่สุดจะได้ผลในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังตรวจ

 

4. ท่านสามารถขอให้ส่งผลการตรวจ และใบรับรองแพทย์ ทาง Email ได้ แต่ผลการตรวจและใบรับรองแพทย์ตัวจริงต้องมารับด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ท่านอื่นมารับให้

 

5. ถ้าท่านไม่แน่ใจ แนะนำให้ติดต่อสอบถามทาง Email หรือ Chatbox ในหน้า website เจ้าหน้าที่จะพยายามตอบคำถามท่าน และอาจนัดท่านให้ปรึกษาแพทย์ทาง Online ผ่านระบบ Telemedicine ในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการคุยกับแพทย์ Online

 

6. ค่าตรวจ COVID19 3000 บาท (รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ ค่า Lab และค่าใบรับรองแพทย์)