การสอบเพื่อ Certificate of Knowledge in Travel Health (CTH)

วันนี้จะมาเล่าถึงการสอบอย่างหนึ่งในวงการ Travel Medicine ซึ่งหลายคนคงสนใจ เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าสอบได้โดยที่ไม่ต้องเรียนอะไรมาก่อน และไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาใดๆ ขอแค่เป็นแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เช่น พยาบาล เภสัชกร และมีความรู้ด้าน Travel Medicine บ้าง ก็สามารถเข้าสอบได้เลย และถ้าสอบผ่านก็จะได้รับประกาศนียบัตร ที่มีชื่อว่า Certificate in Travel Health (CTH) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้าน Travel Medicine ระดับหนึ่งเนื่องจากออกและรับรองโดย International Society of Travel Medicine ดูแล้วน่าสนใจไหมครับ เราลองมาดูรายละเอียดกันดีกว่า การสอบนี้คืิิออะไร ข้อสอบยากไหม และพวกเราน่าจะสอบไหม และสอบผ่านแล้วจะได้อะไร เรามาดูกันทีละประเด็นครับ  ความเป็นมาของการสอบเป็นอย่างไร การสอบนี้มีการจัดสอบครั้งแรกในปี 2003 โดย International Society of Travel Medicine (ISTM) ได้จัดการสอบ CTH ครั้งแรกขึ้นที่เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดประสงค์การสอบ เพื่อเป็นการวัดความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อเวชปฏิบัติด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว…