ข้อตกลงในการใช้ Website และข้อสงวนสิทธิการรับผิดชอบ

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ของคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุณาอ่านและทำความเข้าใจบทความนี้ และท่านจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมถึงต้องยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy) ก่อนจะใช้ website นี้ (คำว่า website ในบทความนี้ หมายรวมถึง www.thaitravelclinic.com, blog, education การติดต่อทาง email และ facebook.com/thaitravelclinic)  

 

1. ข้อมูลบน website การใช้ website และความรับผิดทางกฎหมาย

หน่วยวิจัยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (หน่วย) พยายามจะทำให้ข้อมูลทุกอย่างบน website นี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ และนำเสนอเพื่อประโยชน์แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปเป็นการสาธารณะ แต่ข้อมูลใน website ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ รวมถึงไม่สามารถทดแทนการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้ ดังนั้นถ้าท่านต้องการคำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง จึงควรไปพบแพทย์และบุคลากรการแพทย์ ไม่ควรหาหรือใช้ข้อมูลทาง website รวมถึงไม่ควรถามปัญหาสุขภาพทาง website/blog หรือ facebook

แม้ว่าข้อมูลใน website จะผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรองจากบุคลากรของหน่วย แต่ทางหน่วยไม่สามารถยืนยันหรือรับรองได้ว่าข้อมูลทุกอย่างบน website จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือทันสมัยต่อเหตุการณ์ และจะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายในการนำข้อมูลจาก website นี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางหน่วยสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆบน website ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในการใช้ website ของท่าน ท่านอาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เช่น การกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการจอง ลงทะเบียน นัดหมาย แสดงความคิดเห็น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกปกป้องอย่างดี ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อ่านนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลฉบับเต็มได้ที่นี่  

 

2. การติดต่อหน่วยทาง email, โทรศัพท์ และสื่อออนไลน์

ท่านสามารถติดต่อหน่วยได้ทางโทรศัพท์ email หรือช่องทางสื่อสาร online อื่นๆ  เช่น contact form หรือ facebook ทางหน่วยจะพยายามตอบคำถามหรือให้แนะนำท่านโดยเร็ว เท่าที่เราสามารถจะทำได้ อย่างไรก็ตามหน่วยไม่รับประกันว่า หน่วยจะตอบทุกๆคำถาม หรือ response ทุกๆข้อความที่ส่งมา รวมถึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะได้การตอบกลับอย่างทันท่วงทีและทันเวลา 

ถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพหรือมีคำถามทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ควรใช้ข้อมูลหรือถามข้อมูลทาง website เพราะการสื่อสารทาง website email หรือ สื่อออนไลด์ต่างๆ ไม่สามารถทดแทนการพบแพทย์ได้  

ในกรณีที่ท่านมีปัญหาสุขภาพที่เร่งด่วน ไม่ควรติดต่อคลินิกทางช่องทางต่างๆ ควรรีบไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือในกรณีฉุกเฉินสามารถโทรศัพท์ไปที่ 1669 ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 

3. การปรับปรุงข้อตกลงการใช้ website

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้ website เพื่อความเหมาะสม และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว เราจะ update ให้ทราบโดยทั่วกันใน website ของเรา ดังนั้นท่านควรจะเข้าเยี่ยมชม และอ่านข้อตกลงดังกล่าวอยู่เป็นระยะ 

 

4. ติดต่อเราเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้ website     

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอและ หรือถามคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้ website ได้ โดยเขียน email ถึงเราที่ admin@thaitravelclinic.com