Ebook “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการซักประวัติการเดินทาง”

หลังจากบทความ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการซักประวัติการเดินทาง” ทั้ง 3 ตอนได้เผยแพร่ใน website ปรากฎว่ามีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้สนใจเข้ามาอ่านมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับ  เพราะจริงๆเรามีคนไข้ที่กลับจากการเดินทางมากมาย แต่เราเองอาจไม่ได้คิดถึงหรือไม่ได้ถามกันเท่าไร เชื่อว่าบทความชุดนี้ คงทำให้เราเห็นภาพความสำคัญของประวัติการเดินทางมากขึ้น
ใครยังไม่เคยอ่านสามารถอ่านบท Website ได้ตาม link นี้ 

อ่านในรูปแบบ Flipbook online
เรื่องน่ารู้ #1 Rule out มาลาเรีย อย่าถามแค่ “ได้ไปเที่ยวป่ามาไหม”
เรื่องน่ารู้ #2 อย่าลืมถาม: ก่อนไม่สบาย ได้ไปไหนมาบ้างไหม
เรื่องน่ารู้ #3 อย่าลืมถึงเพื่อนร่วมทริป

หรือใครอยากอ่าน download pdf ebook (12 หน้า) ของบทความนี้ สามารถ download ได้ฟรีครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถ share และแจกจ่ายได้ แต่ห้ามนำไปทำซ้ำหรือแก้ไข หรือใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือธุรกิจครับ