หลังจากบทความ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการซักประวัติการเดินทาง” ทั้ง 3 ตอนได้เผยแพร่ใน website ปรากฎว่ามีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้สนใจเข้ามาอ่านมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับ  เพราะจริงๆเรามีคนไข้ที่กลับจากการเดินทางมากมาย แต่เราเองอาจไม่ได้คิดถึงหรือไม่ได้ถามกันเท่าไร เชื่อว่าบทความชุดนี้ คงทำให้เราเห็นภาพความสำคัญของประวัติการเดินทางมากขึ้น

ใครยังไม่เคยอ่านสามารถอ่านบท Website ได้ตาม link นี้ 

หรือใครอยากอ่าน download pdf ebook (12 หน้า) ของบทความนี้ สามารถ download ได้ฟรีครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถ share และแจกจ่ายได้ แต่ห้ามนำไปทำซ้ำหรือแก้ไข หรือใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือธุรกิจครับ

Download “เรื่องน่ารู้ในการซักประวัติการเดินทาง” TravelHx.pdf – Downloaded 2450 times – 5 MB

Download “หลักการประเมินนักท่องเที่ยวหลังการเดินทาง” returned_travelers.pdf – Downloaded 1621 times – 236 KB

Leave a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment