Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการบรรยายรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน website Thai Travel Clinic.com (ซึ่งต่อไปจะหมายรวมทั้ง website Thaitravelclinic.com รวมถึง Thaitravelclinic blog และ Thaitravelclinic education blog) พวกเราที่ Thai Travel Clinic มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกท่านอย่างดีที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งาน website ซึ่งผู้ใช้ควรศึกษาให้เข้าใจ และต้องยอมรับข้อตกลงก่อนใช้งาน 

 

 

1. ข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกหรือเปิดเผยให้

 

ข้อมูลเมื่อทำการนัดหมาย online

ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ email address เลขที่บัตรประชาชน/พาสปอร์ต ข้อมูลเหล่านี้เราจำเป็นต้องถามเพื่อใช้ในการลงทะเบียนท่านเข้าสู่ระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ท่านจะไม่สามารถทำการนัดหมายได้ ถ้าไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ ข้อมูลของท่านจะถูกดำเนินการและส่งเข้าสู่ระบบ Hospital Information System (HIS) ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นระบบปิดที่มีความปลอดภัยสูงและดำเนินการตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูล ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบอำนาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ข้อมูลเมื่อใช้ contact box, comment box หรือส่ง email ถึงของเรา

เมื่อท่านใช้ช่องทางดังกล่าวในการติดต่อเรา หรือ post ความเห็นหรือคำถามบนเว๊ปไซด์ของเรา ท่านจะต้องให้ข้อมูลชื่อ และ email แก่เรารวมถึงเนื้อหา คำถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน ข้อมูลดังกล่าวของท่านอาจถูกส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล อาจารย์แพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการตอบคำถามหรือตอบสนองต่อความคิดเห็นของท่าน  ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบอำนาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 

2. ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ 

 

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว๊ปเซด์ของเรา จะมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับท่านถูกจัดเก็บและดำเนินการโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวมีหลายอย่างเช่น IP address, ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม URL ที่นำท่านมา keywords หรือข้อมูลเกี่ยวกับ broswer หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บและดำเนินการโดย web analytics services ต่างๆ เช่น Google Analytics, Wordpress Statpress ข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ผู้ใช้งานว่ามีรูปแบบ หรือความต้องการอย่างไร ซึ่งจะทำให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุง website ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด ท่านสามารถอ่านข้อมูลนโยบายความปลอดภัยของ Google Analytics ได้ที่นี่ 

 

3. การใช้งานคุ๊กกี้ (Cookie)

 

คุ๊กกี้คือข้อมูลบางส่วนที่ถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เวปไซด์ส่วนใหญ่รวมถึงเวปไซด์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อจดจำการใช้งานของท่าน การใช้คุ๊กกี้จะทำให้การใช้งานเวปไซด์ของเรามีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด ท่านสามารถจะยกเลิกหรือจำกัดการใช้งานคุ๊กกี้ได้โดยการตั้งค่าใน browser ของท่าน อย่างไรก็ตามถ้าท่านยกเลิกหรือจำกัดการใช้งานคุ๊กกี้อาจทำให้การแสดงผลหรือการตอบสนองของ webpage บางหน้าในเว๊ปไซด์ของเรามีปัญหาได้  

 

4. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 

เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ดีที่สุด เราได้ใช้ระบบการเข้ารหัสสมัยใหม่ Secure Sockets Layers (SSL) ในการรับส่งข้อมูลระหว่าง server ของเราและ broswer ของท่าน การใช้วิธีดังกล่าวจะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทุกอย่างที่มีการส่งต่อจะมีการเข้ารหัส และยากต่อการดักจับและนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ server ของเรายังมีการปกป้องการเข้าถึงทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กโทรนิกส์ ตามมาตรฐานสากล 

 

อย่างไรก็ตาม ท่านพึงตระหนักว่าไม่มี website ใด, ไม่มี server ใด, ไม่มี email service ใด และไม่มีข้อมูลใดในระบบ Internet ที่จะปลอดภัย 100% จากการเข้าภึงของบุคคลภายนอก หรือจะปลอดภัย 100% จากการจรกรรมข้อมูล การ hack หรือการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูล ดังนั้นท่านไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวสำคัญของท่านเข้าสู่ระบบ Internet รวมถึงระบบของ Thaitravelclinic และคลินิกฯไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการที่ข้อมูลของท่านถูกเข้าถึงจากบุคคลภายนอก ถูกจรกรรม ถูกเปิดเผย หรือถูกกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อท่าน  

 

 

5. The General Data Protection Regulation (GDPR)

 

เรามีความมุ่งมั่นและจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจะปฎิบัติตามกฎ GDPR ของสหภาพยุโรป ในขณะนี้มีเราได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อให้เป็นไปตามกฎ GDPR ดังนี้

  • ก่อนที่ท่านจะทำนัดหมาย ซึ่งจำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ท่านจะต้องอ่านและยอมรับในข้อตกลงการใช้ website และนโยบายด้านความปลอดภัยก่อน ถ้าท่านไม่ยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว ท่านไม่ควรใช้ website ของเรา
  • ท่านต้องให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเราก่อน เราจึงจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดำเนินการต่อ ถ้าท่านไม่ยินยอมเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด หรือเลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง
  • ท่านสามารถถอนการให้คำยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อทำการนัดหมายได้ทุกเวลาโดยเขียน email และบอกความประสงค์ของท่านมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ท่านสามารถขอดู เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลทั้งหมดของท่านที่ได้ให้เมื่อทำการนัดหมาย การร้องขอดังกล่าวทำได้โดยการเขียน email มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเราจะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอโดยเร็ว อย่างไรก็ตามท่านควรตระหนักว่าการถอนการให้คำยินยอมเปิดเผยข้อมูล หรือการร้องขอให้ลบข้อมูลของท่าน ไม่สามารถทำให้ผลกระทบจากการให้คำยินยอมก่อนหนัาที่เปลี่ยนไปได้ ผลกระทบใดๆที่เกิดจากการที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือมีการดำเนินการกับข้อมูลของท่านมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทางคลินิกไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหรือผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน
  • เมื่อท่านติดต่อเราเพื่อร้องขอการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไม่ว่าจะเป็นทาง email หรือทาง online communication ใดๆ คลินิกจำเป็นต้องยืนยันตัวบุคคลก่อนเสมอ ดังนั้นท่านอาจต้องแสดงบัตรประชาชน หนังสือเดินทางของท่าน และ/หรือตอบคำถามบางประการเพื่อให้ทางคลินิกสามารถเชื่อได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่ท่านอ้างจริง
  • เราจะไม่ส่ง email เพื่อการตลาดอื่นใดให้ท่าน และเราจะไม่ขาย/ส่งต่อข้อมูลไปให้บุคคลที่ 3 เพื่อการค้าหรือการตลาดโดยเด็ดขาด

6. การแสดงความคิดเห็น หรือถาม/ตอบคำถามใน blog

 

ข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นหรือถาม/ตอบคำถามใน blog ถือเป็นข้อมูลสาธารณะที่ผู้หนึ่งผู้ใดสามารถเข้าไป post และเข้าถึงได้ ดังนั้นท่านไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในการแสดงความคิดเห็น หรือถาม/ตอบคำถามดังกล่าว โดยเฉพาะใน blog ของเรา

 

7. การปรับปรุงนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

 

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว เพื่อความเหมาะสม และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว เราจะ update ให้ทราบโดยทั่วกันใน website ของเรา ดังนั้นท่านควรจะเข้าเยี่ยมชม และอ่านนโยบายดังกล่าวอยู่เป็นระยะ 

 

8. ติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

      

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอและ หรือถามคำถามเกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเราได้ โดยเขียน email ถึงเราที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Last updated:  July 21, 2018

 

 

บทความน่าสนใจล่าสุดจาก blog

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนหัดเยอรมัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่น **NEW**
Update รายชื่อประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง และข้อกำหนดเกี่ยวกับสมุดเล่มเหลืองใหม่

คลินิกนักท่องเที่ยว (Travel Clinic) คืออะไร มีอะไรที่คลินิกนักท่องเที่ยว

ผลวิจัยน่ารู้ คนไทยไปเที่ยวอินเดีย ไม่สบายมากน้อยแค่ไหน

เรื่องควรรู้ ควรเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวแอฟริกา

ทำอย่างไรเมื่อต้องตรวจ Tuberculin test (TB skin test) ก่อนไปเรียนเมืองนอก

ทำไมคลินิกไม่จัด package การฉีดวัคซีนสำหรับการเดินทางไปประเทศต่างๆ

ไปบราซิล เปรู ต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองไหม

เที่่ยวเปรู ป้องกัน High Altitiude sickness ได้อย่างไร

Altitude sickness #3: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยา Diamox (Acetazolamide)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal vaccine)