Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

Search in this site

มี 167 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการบรรยายรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน website Thai Travel Clinic.com (ซึ่งต่อไปจะหมายรวมทั้ง website Thaitravelclinic.com รวมถึง Thaitravelclinic blog และ Thaitravelclinic education blog) พวกเราที่ Thai Travel Clinic มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกท่านอย่างดีที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งาน website ซึ่งผู้ใช้ควรศึกษาให้เข้าใจ และต้องยอมรับข้อตกลงก่อนใช้งาน 

 

 

1. ข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกหรือเปิดเผยให้

 

ข้อมูลเมื่อทำการนัดหมาย online

ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ email address เลขที่บัตรประชาชน/พาสปอร์ต ข้อมูลเหล่านี้เราจำเป็นต้องถามเพื่อใช้ในการลงทะเบียนท่านเข้าสู่ระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ท่านจะไม่สามารถทำการนัดหมายได้ ถ้าไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ ข้อมูลของท่านจะถูกดำเนินการและส่งเข้าสู่ระบบ Hospital Information System (HIS) ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นระบบปิดที่มีความปลอดภัยสูงและดำเนินการตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูล ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบอำนาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ข้อมูลเมื่อใช้ contact box, comment box หรือส่ง email ถึงของเรา

เมื่อท่านใช้ช่องทางดังกล่าวในการติดต่อเรา หรือ post ความเห็นหรือคำถามบนเว๊ปไซด์ของเรา ท่านจะต้องให้ข้อมูลชื่อ และ email แก่เรารวมถึงเนื้อหา คำถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน ข้อมูลดังกล่าวของท่านอาจถูกส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล อาจารย์แพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการตอบคำถามหรือตอบสนองต่อความคิดเห็นของท่าน  ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบอำนาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 

2. ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ 

 

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว๊ปเซด์ของเรา จะมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับท่านถูกจัดเก็บและดำเนินการโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวมีหลายอย่างเช่น IP address, ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม URL ที่นำท่านมา keywords หรือข้อมูลเกี่ยวกับ broswer หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บและดำเนินการโดย web analytics services ต่างๆ เช่น Google Analytics, Wordpress Statpress ข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ผู้ใช้งานว่ามีรูปแบบ หรือความต้องการอย่างไร ซึ่งจะทำให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุง website ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด ท่านสามารถอ่านข้อมูลนโยบายความปลอดภัยของ Google Analytics ได้ที่นี่ 

 

3. การใช้งานคุ๊กกี้ (Cookie)

 

คุ๊กกี้คือข้อมูลบางส่วนที่ถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เวปไซด์ส่วนใหญ่รวมถึงเวปไซด์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อจดจำการใช้งานของท่าน การใช้คุ๊กกี้จะทำให้การใช้งานเวปไซด์ของเรามีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด ท่านสามารถจะยกเลิกหรือจำกัดการใช้งานคุ๊กกี้ได้โดยการตั้งค่าใน browser ของท่าน อย่างไรก็ตามถ้าท่านยกเลิกหรือจำกัดการใช้งานคุ๊กกี้อาจทำให้การแสดงผลหรือการตอบสนองของ webpage บางหน้าในเว๊ปไซด์ของเรามีปัญหาได้  

 

4. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 

เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ดีที่สุด เราได้ใช้ระบบการเข้ารหัสสมัยใหม่ Secure Sockets Layers (SSL) ในการรับส่งข้อมูลระหว่าง server ของเราและ broswer ของท่าน การใช้วิธีดังกล่าวจะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทุกอย่างที่มีการส่งต่อจะมีการเข้ารหัส และยากต่อการดักจับและนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ server ของเรายังมีการปกป้องการเข้าถึงทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กโทรนิกส์ ตามมาตรฐานสากล 

 

อย่างไรก็ตาม ท่านพึงตระหนักว่าไม่มี website ใด, ไม่มี server ใด, ไม่มี email service ใด และไม่มีข้อมูลใดในระบบ Internet ที่จะปลอดภัย 100% จากการเข้าภึงของบุคคลภายนอก หรือจะปลอดภัย 100% จากการจรกรรมข้อมูล การ hack หรือการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูล ดังนั้นท่านไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวสำคัญของท่านเข้าสู่ระบบ Internet รวมถึงระบบของ Thaitravelclinic และคลินิกฯไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการที่ข้อมูลของท่านถูกเข้าถึงจากบุคคลภายนอก ถูกจรกรรม ถูกเปิดเผย หรือถูกกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อท่าน  

 

 

5. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ.2562 (Personal Data Protection Act) และ General Data Protection Regulation (GDPR)

 

เรามีความมุ่งมั่นและจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจะปฎิบัติตามพระราชบัญญติคุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง GDPR ของสหภาพยุโรป ในขณะนี้มีเราได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวดังนี้ 

  • ก่อนที่ท่านจะทำนัดหมาย ซึ่งจำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ท่านจะต้องอ่านและยอมรับในข้อตกลงการใช้ website และนโยบายด้านความปลอดภัยก่อน ถ้าท่านไม่ยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว ท่านไม่ควรใช้ website ของเรา
  • ท่านต้องให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเราก่อน เราจึงจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดำเนินการต่อ ถ้าท่านไม่ยินยอมเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด หรือเลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง
  • ท่านสามารถขอดู เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลทั้งหมดของท่านได้ รวมถึงสามารถถอนการให้คำยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ โดยการ download แบบฟอร์มคำร้องนี้  และส่ง email มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเราจะพิจารณาคำร้องของท่านและดำเนินการโดยเร็ว อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลอาจปฎิเสธคำขอของท่าน ถ้าทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นทางกฎหมายในฐานต่างๆที่ทำให้ไม่สามารถทำตามคำร้องของท่านได้  และท่านควรตระหนักว่าการถอนการให้คำยินยอมเปิดเผยข้อมูล หรือการร้องขอให้ลบข้อมูลของท่าน ไม่สามารถทำให้ผลกระทบจากการให้คำยินยอมก่อนหนัาที่เปลี่ยนไปได้ ผลกระทบใดๆที่เกิดจากการที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือมีการดำเนินการกับข้อมูลของท่านมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทางโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหรือผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน
  • เมื่อท่านติดต่อเราเพื่อร้องขอการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไม่ว่าจะเป็นทาง email หรือทาง online communication ใดๆ คลินิกจำเป็นต้องยืนยันตัวบุคคลก่อนเสมอ ดังนั้นท่านอาจต้องแสดงบัตรประชาชน หนังสือเดินทางของท่าน และ/หรือตอบคำถามบางประการเพื่อให้ทางคลินิกสามารถเชื่อได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่ท่านอ้างจริง
  • เราจะไม่ส่ง email เพื่อการตลาดอื่นใดให้ท่าน และเราจะไม่ขาย/ส่งต่อข้อมูลไปให้บุคคลที่ 3 เพื่อการค้าหรือการตลาดโดยเด็ดขาด

6. การแสดงความคิดเห็น หรือถาม/ตอบคำถามใน blog

 

ข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นหรือถาม/ตอบคำถามใน blog ถือเป็นข้อมูลสาธารณะที่ผู้หนึ่งผู้ใดสามารถเข้าไป post และเข้าถึงได้ ดังนั้นท่านไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในการแสดงความคิดเห็น หรือถาม/ตอบคำถามดังกล่าว โดยเฉพาะใน blog ของเรา

 

7. การปรับปรุงนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

 

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว เพื่อความเหมาะสม และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว เราจะ update ให้ทราบโดยทั่วกันใน website ของเรา ดังนั้นท่านควรจะเข้าเยี่ยมชม และอ่านนโยบายดังกล่าวอยู่เป็นระยะ 

 

8. ติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

      

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอและ หรือถามคำถามเกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเราได้ โดยเขียน email ถึงเราที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Last updated: May 26, 2022

 

 

Cookies