แนะนำ Travel Medicine

สำหรับแพทย์หรือบุคลาการทางการแพทย์ที่เพิ่งเข้ามา website นี้เป็นครั้งแรก หรือไม่เคยไม่ยิน หรือไม่รู้จักว่า Travel Medicine คืออะไร แนะนำให้อ่านข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ก่อนครับ จะได้เข้าใจคร่าวๆว่า Travel Medicine คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญ และหมอที่ทำงานด้านนี้ทำงานแบบไหน ทำงานอย่างไร 

เวชศาสตร์ท่องเที่ยว (Travel Medicine) คืออะไร
คลินิกนักท่องเที่ยว (Travel Clinic) คืออะไร และมีอะไรทีคลินิกนักท่องเที่ยว
แพทย์ด้าน Travel Medicine ทำงานอะไร และต่างจากแพทย์ทั่วไปที่ดูแลนักท่องเที่ยวตรงไหน
บทความน่ารู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา Travel Medicine