จะเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้ด้าน Travel Medicine ได้ที่ไหนบ้าง

ปัจจุบันมีแพทย์หลายๆท่าน รวมทั้งน้องๆหมอที่เพิ่งจบ หรือกำลังจะเรียนต่อ มีความสนใจด้าน Travel Medicine มากขึ้น มักมีคำถามเข้ามาที่หน่วยฯเสมอว่า สนใจจะเรียนต่อด้านนี้ มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง ใช้เวลาเรียนนานแค่ไหน เรียนแล้วจะได้วุฒิอะไร วันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่าศาสตร์ด้านนี้เขามีการเรียนหรือฝึกอบรมกันอย่างไร (หมายเหตุ: เนื้อหาใน post นี้ เป็นส่วนหนึ่งของในบท Training in Travel Medicine ในหนังสือเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว)  ก่อนอื่นเพื่อให้เข้าใจง่าย จะขอแบ่งการเรียน Travel Medicine ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ  หมายถึงการเรียนที่ได้วุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษา และ 2) การฝึกอบรมระยะสั้น เราลองมาดูรายละเอียดแต่ละอย่างกันครับ    1) การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ (Formal training course) การเรียนหรือการฝึกอบรมแบบนี้จะใช้เวลานาน ตั้งแต่หลายเดือน จนถึงหลายปี ซึ่งผู้สนใจเรียนแบบนี้ต้องลงทะเบียนศึกษาแบบ Full time ซึ่งต้องทุ่มเท และตั้งใจในการศึกษา เนื่องจากจะมีการประเมินผลตามขั้นตอนของหลักสูตรนั้นๆ  ลองดูตารางที่ 1 ด้านล่างครับ…