ระบบนัดหมาย On-line
คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง

*
*
*
Male Female *
*
*
*
For foreigners; please bring the photocopy of your passport with you
เคยมาแล้ว (กรุณากรอก HN)
ไม่เคย
ไม่เคย แต่ได้ลงทะเบียนทำบัตร Online แล้ว
*
สำหรับผู้ที่เคยมาโรงพยาบาล
*
ท่าสามารถอ่านเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้ Website และ Privacy policy โดย click link ได้ที่ด้านล่างของหน้า (footer)
ถ้านัดด้วย smart phone ให้ลอง force desktop view หรือใช้ PC นัดหมาย ถ้าไม่หาย กรุณาอ่านคำแนะนำในหน้า FAQ