Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 133 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


การบริการของคลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

 

การบริการของคลินิก

• การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง
• การให้วัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีน
• การให้คำปรึกษาการป้องกันไข้มาลาเรีย รวมถึงความจำเป็นในการใช้ยาป้องกัน
• การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปทำงานต่างประเทศและออกใบรับรองแพทย์
• การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่ และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ (Emerging diseases)
• การให้คำแนะนำก่อนไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นหมู่คณะ
• การตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรีย

• การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเขตร้อน และโรคหลังจากการเดินทาง

• การตรวจการติดเชื้อวัณโรคชนิดแฝง โดยการตรวจทางผิวหนัง (Tuberculin skin test, Mantoux test) และทางเลือด (IGRAs, QuantiFERON)

เวลาทำการ  

        สำหรับการเข้ารับบริการทั่วไปของคลินิก

                       วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 - 16.00 น. (ปิดรับบัตรใหม่เวลา 15.00 น.)

                             

          คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

                             วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 16.00-19.00 น. (ปิดรับบัตรใหม่เวลา 18.00 น.)

                             วันเสาร์:  9.00 - 16.00 น. (พักเที่ยง 12 - 13 น. และ ปิดรับ walk-in เวลา 15.00 น.)

                       ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

        

        สำหรับการตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง

                       วันจันทร์ - ศุกร์: 08.00 น. - 14.00 น. 

                       ปิดให้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

นักท่องเที่ยวสามารถเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาข้างต้น อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของการเข้ารับบริการ แนะนำให้ท่านทำการนัดหมายก่อนล่วงหน้า

         สำหรับการเข้ารับบริการทั่วไปของคลินิก: ที่นี่

         สำหรับการตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง: ที่นี่

           สำหรับการทำหนังสือรับรองการฉีดวัดซีนโควิด-19: ที่นี่

การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง 
         
นักท่องเที่ยวสามารถปรึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ความเสี่ยงต่อโรคเฉพาะถิ่น และความจำเป็นในการฉีดวัคซีน การป้องกันโรคมาลาเรีย ได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยงที่ไม่สบายหลังจากกลับมาจาก ต่างประเทศสามารถมาตรวจรักษาได้เช่นกัน

 

การให้วัคซีนป้องกันโรคและใบรับรองการฉีดวัคซีน

          คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สามารถให้บริการฉีดวัคซีนที่จำเป็นเกี่ยวกับการเดินทางได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนไทฟอยด์ วัคซีนป้องกันตับอักเสบ เอ,บี ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยว,นักเดินทางแต่ละคนจะมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเทศหรือสถานที่ไป ระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศนั้นๆ ลักษณะกิจกรรมที่จะไปทำ เช่นไปทำงาน ไปท่องเที่ยว ไปศึกษาต่อ ฯลฯ ซึ่งแพทย์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประเมินความเสี่ยง ว่าสมควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง และเนื่องจากวัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องได้รับหลายเข็มก่อนจะมีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้ นักท่องเที่ยว,ผู้เดินทางจึงควรมาปรึกษาแพทย์และรับวัคซีนตั้งแต่เนิ่นๆ 4-6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง 
           สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนได้ในบทความ วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทาง/ไปเที่ยว และดูรายชื่อวัคซีนรวมถึงราคาวัคซีนแต่ละชนิดได้ที่ รายการวัคซีนของคลินิก

 

การป้องกันมาลาเรีย
          ในประเทศเขตร้อน รวมทั้งบางพื้นที่ของประเทศไทย มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ซึ่งการป้องกันมาลาเรียที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยปกติไม่แนะนำให้ยาเพื่อป้องกันมาลาเรียในประเทศไทย เนื่องจากมีปัญหาการดื้อยาและผลข้างเคียงของยามาก การซื้อยากินเองเพื่อป้องกันมาลาเรียก็เป็นสิ่งอันตรายมาก เพราะจะได้ยาที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นยาปลอม ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในป่าเป็นเวลานานๆ หรือเข้าไปในบางประเทศที่เสี่ยงมากๆควรมา พบแพทย์เพื่อพิจารณาการป้องกันมาลาเรียเป็นรายๆไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางและการออกใบรับรองแพทย์
          ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปต่างประเทศ สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่คลินิก โดยควรนำเอกสารข้อกำหนดในการตรวจร่างกายมาพบแพทย์ เนื่องจากการไปทำงาน ไปศึกษาต่อ ในแต่ละประเทศ หรือในแต่ละรัฐจะมีข้อกำหนดแตกต่างกัน รวมถึงแต่ละมหาวิทยาลัย บริษัท องค์กร ก็มีข้อปฏิบัติแตกต่างกันในเรื่องการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ฉีดวัคซีน การตรวจวัณโรค ฯลฯ และในบางที่จะกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์เฉพาะ จึงควรนำติดตัวมาพบแพทย์เสมอ

          นักเรียนนักศึกษาต้องการให้แพทย์ตรวจร่างกาย เพื่อออกใบรับรองแพทย์ โดยมีแบบฟอร์มเฉพาะในการตรวจร่างกาย แนะนำให้มาในเวลาราชการ เนื่องจากการตรวจบางอย่างจะทำไม่ได้นอกเวลาราชการ

การทดสอบการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง

          1. การตรวจภูมิคุ้มกันวัณโรคทางผิวหนัง (Tuberculin skin test, Mantoux test)
          เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองด้านภูมิคุ้มกันของการติดเชื้อวัณโรค (TB) ซึ่งใช้การตรวจทางผิวหนัง ในประเทศไทยไม่นิยมใช้การตรวจวัณโรคโดยวิธีนี้ แต่ในบางประเทศยังกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะการขอ VISA นักเรียน นักศึกษาต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรคก่อน ผู้ที่จะขอเข้ารับบริการจะต้องมาที่คลินิก 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันจันทร์ และ วันอังคารเท่านั้น เพื่อฉีดยาทดสอบทางผิวหนัง และมาพบแพทย์อีกครั้งในอีก 48 - 72 ชั่วโมงเพื่ออ่านผล ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจดังกล่าว กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้า


          2. การทดสอบ Interferon-gamma release assays (IGRAs, QuantiFERON)

          เป็นการตรวจเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโดยการวัดปริมาณสารที่จะพบเมื่อมีการติดเชื้อวัณโรคในร่างกาย โดยความไวและความจำเพาะจะเท่าหรือดีกว่าการทดสอบทางผิวหนัง ทางคลินิกจะให้บริการตรวจเลือดในวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.00 - 11.00 น. โดยผลการตรวจจะใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ

 

การให้คำแนะนำก่อนการไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นหมู่คณะ
          ปัจจุบันมีหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทต่างๆมีการส่งเจ้าหน้าที่ คนงาน ในทุกระดับไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ซึ่งในบางครั้งจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อโรคบางชนิด เช่นไปประเทศในแถบแอฟริกา อเมริกาใต้หรือในเอเชียบางประเทศ สามารถติดต่อเข้ารับคำปรึกษาแนะนำ รวมถึงฉีดวัคซีนก่อนการเดินทางเป็นหมู่คณะได้ที่คลินิกนักท่องเที่ยว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 


การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่
          ในแต่ละประเทศหรือแต่ละทวีปมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่เหมือนกัน ในคลินิกมีข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคต่างๆ ในแต่ละส่วนของโลก เพื่อช่วยในการให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง นอกจากนี้ในคลินิกยังมีข้อมูลที่ update สามารถ online download จาก internet ได้โดยทันที

 

การตรวจหาเชื้อมาลาเรียและการบริการรักษาเขตร้อน และโรคหลังการเดินทาง
         เนื่องจาก คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้ป่วยที่ต้องการตรวจหาเชื้อมาลาเรียหรือรักษาโรคหลังการเดินทาง สามารถมาใช้บริการได้ และทางโรงพยาบาลมีบริการตรวจหาเชื้อมาลาเรียตลอด 24 ชม.

เนื่องจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นโรคพยาบาลเฉพาะทาง จึงไม่มีแผนกอุบัติเหตุ ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ และสูตินรีเวช

 

Update: 11 มีนาคม 2567