Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 141 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

โครงการวิจัย
ปัญหาผิวหนังในนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังกลับจากเดินทางต่างประเทศ

 

 

ทีมาของโครงการวิจัย

 

            ปัจจุบันนี้ จำนวนนักเดินทางนานาชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี นอกจากนี้จำนวนนักเดินทางชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวไปยังบริเวณประเทศเขตร้อนเพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหาทางสุขภาพระหว่างนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วย ปัญหาทางผิวหนังเป็นหนึ่งในปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อยในนักเดินทางท่องเที่ยว อาทิเช่น การติดเชื้อที่ผิวหนัง ผิวหนังเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางกายภาพและสารเคมี แมลงกัดหรือต่อย ผื่นผิวหนังอักเสบจากแสงแดด เนื่องจากความยุ่งยากในการวินิจฉัยและขั้นตอนการรักษา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักถึงระบาดวิทยาและอาการแสดงทางคลินิกของโรคทางผิวหนังที่เกิดขึ้นในนักเดินทางท่องเที่ยวที่กลับมาจากหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเขตร้อน อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางผิวหนังในนักท่องเที่ยวชาวไทยมาก่อน


               โครงการวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางผิวหนังระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลของงานวิจัยจะทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง จุดหมายปลายทางที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางผิวหนัง นอกจากนี้ ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตัวจะช่วยให้แพทย์ที่ทำงานเกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวได้แนะนำวิธีการป้องกันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่นักเดินทางที่มารับบริการก่อนการเดินทางและท่องเที่ยวได้


                การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และหลักสูตร Master of Clinical Tropical Medicine (M.C.T.M.) หัวหน้าโครงการวิจัยคือ นพ.สุทธิเจตน์ โสมนัส แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

 

  

รายละเอียดและขั้นตอนการวิจัย

 

         ผู้วิจัยจะขอให้ท่านทำแบบสอบถาม มีจำนวน 3 หน้า ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 10 นาที และจะมีการตรวจร่างกายทางผิวหนังเบื้องต้นก่อนการเดินทาง มีแบบฟอร์มให้ท่านใช้จดบันทึกหากมีปัญหาทางผิวหนังระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ ผู้วิจัยขอให้ท่านถ่ายรูปรอยโรคหรือผืนที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไว้ด้วยท่านจะได้รับการติดตามเพื่อสอบถามปัญหาทางผิวหนังที่เกิดขึ้นหลังจากกลับจากการเดินทางอีก 2 ครั้ง โดยทีมผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในวันที่ 7 และ 14 หลังจากท่านเดินทางกลับ จะมีการสอบถามเกี่ยวกับการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันปัญหาทางผิวหนังระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

หากท่านมีปัญหาทางผิวหนังหลังจากกลับมาจากการเดินทางท่องเที่ยว ทีมผู้วิจัยจะขอให้ท่านมาตรวจร่างกายและติดตามการรักษาที่รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน โดยท่านจะได้รับการยกเว้นค่าตรวจรักษา (ไม่รวมค่ายา) กรณีที่ท่านไม่สะดวกเข้ามาที่รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ทีมผู้วิจัยขอให้านถ่ายรูปเก็บไว้และส่งให้ทีมผู้วิจัยทาง     e-mail หรือ line โดยทีมผู้วิจัยจะมีการวินิจฉัยโรคให้ท่านจากรูปภาพ โดยมีแพทย์ผิวหนัง 3 คนร่วมกัน 

 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยได้คือ 

  1. นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางชาวไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  2. มีแผนเดินทางในต่างประเทศ ระยะไม่เกิน 2 เดือน
  3. เข้ามาใช้บริการที่คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

1.             นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางชาวไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2.             มีแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน

3.             เข้ามาใช้บริการที่คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดล