Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 338 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ได้ การฉีดวัคซีนหลายๆ ชนิด ในวันเดียวกันนั้นไม่ได้เป็นอันตรายและสามารถรับพร้อมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัคซีนเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนแรงแล้ว เช่น วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนอีสุกอีใส ฯลฯ ควรรับในวันเดียวกัน หากไม่สามารถรับได้ในวันเดียวกันได้ จำเป็นจะต้องทิ้งช่วงห่าง อย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพราะอาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันลดลง