Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 95 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  

การสมัครเพื่อขอมา Elective Travel Medicine
สำหรับผู้สนใจจะสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 

 

 

            เนื่องจาก การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขา Travel Medicine เป็นสาขาใหม่ เพื่อให้ผู้สมัครเข้าใจโครงสร้างหลักสูตร การฝึกอบรม และการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  ดังนั้นผู้ที่สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 จึงต้องผ่านกิจกรรมทั้ง 2 อย่างดังต่อไปนี้  (กิจกรรมทั้ง 2 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมใดๆทั้งสิ้น)

 1. เคยเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของหลักสูตร ครั้งต่อไปจัดวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560  ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ที่นี่

     และ  2. เคยมา Elective ที่คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อย่างน้อย 5 วัน

 

 

ตาราง Elective สำหรับผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านที่สามารถขอเข้าร่วมได้

  • วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560  
  • วันที่ 11-15 กันยายน 2560
  • วันที่ 25-29 กันยายน 2560

 

กรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อสมัครขอมา Elective