(Thai) แนะนำหนังสือน่าอ่าน “โรคเขตร้อนฉบับประชาชน”

พอเอ่ยถึงโรคเขตร้อน หลายๆคนอาจทำหน้างงๆว่ามันหมายถึงโรคอะไรบ้าง มีโรคเขตร้อนแล้วมีโรคเขตหนาวหรือเปล่า วันนี้ขออนุญาตแนะนำหนังสือเกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่อ่านง่ายๆครับ เป็นฉบับประชาชน แต่อาจจะหาอ่านได้ยากหน่อยเพราะไม่ได้วางขายที่ไหน แต่ทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกจ่าย ให้ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป และเป็นการฉลองที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้มีอายุครบรอบ 50 ปี ในปี 2553 ที่ผ่านมา

         ดูน่าปกก็น่าอ่านแล้วใช่ไหมครับ ภายในจะเป็นเนื้อหาที่อ่านง่าย มีภาพประกอบ โดยจะมีหัวข้อที่น่าสนใจมีมากมายเช่น “ไม่มีเลือดออก… แต่ทำไมเป็นไข้เลือดออก” , “แค่ลุยน้ำก็เป็นโรคได้”, “ตัวอะไรไชไปตามผิว” ฯลฯ  ซึ่งจะเป็นการเขียนเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับโรคต่างๆให้อ่านง่าย ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกันเขียนขึ้นมา

        สนใจอ่าน online ได้ทันทีครับ หรือจะ download หนังสือทั้งเล่มเป็น pdf ได้เลยครับ ที่ website ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน หรือ Click ที่นี่

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>