นักท่องเที่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม (1)

เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศ เคยสังเกตไหมครับว่า บ้านเมืองและผู้คนในประเทศต่างๆที่เราไปเที่ยวนั้นมีความแตกต่างกัน และต่างจากบ้านเรา  สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยคือภาษา แต่ละประเทศจะใช้ภาษาต่างกันไป และไม่ใช่ภาษาไทยเหมือนเราแน่นอน นอกจากภาษาแล้ว ผู้คน เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเป็นอยู่ ฯลฯ ก็มีความแตกต่างกันไป เหล่านี้เราอาจเรียกรวมๆกันว่ามีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ความแตกต่างนี้จะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของศาสนาที่นับถือ ความใกล้เคียงกันของประเทศ ฯลฯ อย่างในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเรา และนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน เราจะมีความเหมือนกันอยู่หลายๆอย่าง เช่นเวลาเราไปเที่ยวประเทศลาว ประเทศพม่า กัมพูชา เราจะเห็นวัด พระพุทธรูป และเจดีย์เหมือนๆกัน แต่ศิลปะในสร้างอาจแตกต่างกันไป และพวกเราจะมีความเชื่อคล้ายๆกันเช่น มีการกราบไหว้พระพุทธรูป ไม่ชี้ขาไปยังพระพุทธรูป

แต่ถ้าเราไปยังประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก อย่างประเทศในแถบตะวันออกกลาง เราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมาก นอกจากอิทธิพลทางศาสนาแล้วยังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้พวกเราแตกต่าง กันไป มีความเชื่อ ค่านิยมและความประพฤติต่างกัน สิ่งที่เราเห็นว่าดี ว่าเหมาะสม ว่าถูกต้อง อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องในวัฒนธรรมอื่นก็ได้

เมื่อ 2-3 ปีก่อน ผมจำได้ว่ามีป้ายโฆษณาของธนาคาร HSBC ที่ผมเห็นแล้วชอบมาก และชอบดูเสมอเวลาเดินทาง ซึ่งป้ายนี้มักจะติดที่ gate เวลาจะขึ้นเครื่องบิน ลองดูนะครับ ดูแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้าง

รูปไม่ค่อยชัด เท่าไรนะครับ ต้องขออภัยด้วยครับ พอดีถ่ายไว้นานแล้วก่อนเดินขึ้นเครื่องบิน แต่จะเห็นว่าเป็นรูปนักดนตรีเป็นช่องๆและมีคำอธิบายว่า “Unbearable” ซึ่งแปลว่าทนไม่ได้ และ Enjoyable หรือ สนุกสนาน ซึ่งรูปหนึ่งจะมีคำอธิบายได้ทั้ง 2 แบบ  ก็แปลว่าบางคนมองว่าการเล่นดนตรีแบบหนึ่งไม่ดีหรือ unbearable ในขณะที่อีกคนอาจมองว่าดี หรือ enjoyable ก็ได้ ต่างคนต่างมุมมองหรีอทางพระบอกว่า นานาจิตตัง

ลองดูตัวอย่างอีกรูปนะครับ ผมได้มาจากทาง internet

เห็นไหมครับว่าของอย่างเดียวกัน อาจมีความหมายในแต่ละคนไม่เหมือนกัน พรมเหมือนกัน บางคนมองว่าเป็นของแต่งบ้าน บางคนมองว่าเอาไปเป็นของที่ระลึก แต่บางคนมองว่าเป็นที่สำหรับนั่งสวดมนต์ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจ ประเด็นเหล่านี้เราอาจจะต้องระมัดระวังเวลาเราไปเที่ยวในต่างแดนซึ่งมี วัฒนธรรมความเชื่อต่างไปจากเรา  ต้องพยายามทำความเข้าใจในวัฒนธรรมนั้นๆ  ไม่แสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมที่อาจเป็นการดูถูกดูแคลนวัฒนธรรมนั้นๆ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งถ้าเราใส่ใจสักนิดจะทำให้เราท่องเที่ยวไปได้อย่างมีความสุข

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>