Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

 • วันที่ 5, 6, 20 และ 21 มิถุนายน 2567 จะมีการจัดสอบแพทย์ประจำบ้าน อาจจะทำให้บริการล่าช้า ขอบคุณค่ะ
 • Please note that due to examinations on June 5, 6, 20, and 21, our services may experience delays. Thank you for your understanding

 

Travel Medicine textbook 

 

 หนังสือ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว Travel Medicine

 

ขณะนี้หนังสือได้จำหน่ายหมดแล้ว ไม่สามารถซื้อ online ได้ แต่อาจจะพอหาได้ที่ศูนย์หนังสือตามคณะแพทย์ต่างๆ 


อ่านคำนำ สารบัญ และดูตัวอย่างบทในหนังสือได้ที่นี่

 

ความเป็นมา 

           หนังสือเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวเล่มนี้ เกิดจากความตั้งใจที่จะรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย ตลอดจนประสบการณ์ของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์นี้ มาถ่ายทอดเป็นหนังสือวิชาการที่เป็นแหล่งความรู้ และสามารถใช้อ้างอิงในประเทศไทย เหมาะสำหรับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ ที่สนใจในศาสตร์นี้ และต้องให้การดูแลรักษา และแนะนำนักท่องเที่ยวก่อนและหลังการเดินทาง

           

เนื้อหาในหนังสือ  

          หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยเน้นเวชปฏิบัติในการดูแลนักเดินทางทั้งก่อนและหลังการเดินทาง โดยได้แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ตั้งแต่หลักการทั่วไปของเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว การดูแลนักท่องเที่ยวก่อนและหลังการเดินทาง  เวชปฏิบัติในคลินิกนักท่องเที่ยว รวมถึงตัวอย่างการให้คำปรึกษานักเดินทางในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจและเห็นภาพการทำงานจริงของแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกที่ได้รวบรวมการฝึกอบรม การเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์ด้านนี้ เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจได้ ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

 

 

ตัวอย่างหัวข้อบทความในหนังสือ

 

หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 33 บท โดยมีตัวอย่างรายชื่อบทต่างๆดังนี้ 

 • ความสำคัญและความท้าทายของเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
 • หลักการประเมินความเสี่ยง และแนวทางให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง
 • หลักการพิจารณาวัคซีนเบื้องต้นในนักเดินทาง
 • วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนไทฟอยด์ 
 • การให้คำปรึกษานักเดินทางที่เป็นเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ 
 • การเตรียมตัวก่อนไปที่สูง และโรคแพ้พื้นที่สูง
 • หลักการใช้ยาป้องกันมาลาเรียในนักเดินทาง
 • หลักการประเมินและดูแลนักท่องเที่ยวหลังเดินทาง
 • ปัญหาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในนักท่องเที่ยว
 • การดำเนินการคลินิกนักท่องเที่ยว (How to run a travel clinic)
 • การบริหารจัดการวัคซีนในคลินิกนักท่องเที่ยว
 • ตัวอย่างกรณี - การให้คำปรึกษาคนไทยที่ไปเที่ยวแอฟริกา
 • ตัวอย่างกรณี - การให้คำปรึกษาก่อนการเดินทางไปที่สูง
 • การฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ด้าน Travel Medicine
 • แหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
 • ฯลฯ 

 

รูปแบบหนังสือ จำนวนหน้า และราคาหนังสือ 

หนังสือขนาด 8 หน้ายก 18.5 x 26 ซ.ม. จำนวน 338 หน้า ปกอ่อน

เนื้อหาพิมพ์ 2 สี ดำ-ฟ้า และมีรูปประกอบ 4 สี

ราคาปก 650 บาท (ราคา Pre-order/เปิดตัวเล่มละ 600 บาท)

 

ตัวอย่างหนังสือ และการพิมพ์

 

 

 

 

การจำหน่าย สั่งซื้อหนังสือ online และการชำระเงิน 

 

ปัจจุบันผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือได้โดย

 1. ซื้อและรับหนังสือด้วยตัวเอง ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชำระเป็นเงินสด ราคาเล่มละ 600 บาท (ราคาเปิดตัว) โทร.02-3069145
 2. สั่งซื้อ online เล่มละ 600 บาท และรับของทางไปรษณีย์ EMS ได้ทุกจังหวัดในประเทศไทย ต้องชำระค่าส่ง เล่มละประมาณ 60 บาท 
 3. ซื้อที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (ราคาปก 650 บาท)
 4. งานประชุมวิชาการ อบรมระยะสั้นที่เกี่ยวข้อง เช่น การอบรมระยะสั้นของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 หรือการอบรมระยะสั้น IDAT week ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย วันที่ 14-19 มีนาคม 2561 (จำหน่ายเล่มละ 600 บาท)

** ขณะนี้หนังสือจำหน่ายหมดแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่สนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก***

 

      

หมายเหตุ 

1. สำหรับผู้ที่สมัครอบรม Travel Medicine Review 2018 จะได้รับหนังสือฟรี 1 เล่มในวันที่ 5-9 กพ.61 ระหว่างการประชุม

2. เนื่องจากหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยเงินโครงการพิเศษ หน่วยงานผู้จัดทำจึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีได้ ดังนั้นท่านที่จะซื้อโดยใช้เงินราชการ/เบิกราชการจะไม่สามารถเบิกได้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณฐิติยา โพนาม 
คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-3069100 ต่อ 3034 (ในเวลาราชการ)
หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Cookies

Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2022 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved. Terms of Services. Privacy Policy.

Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2022 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved.
Terms of Services. Privacy Policy.