Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

 

Travel Medicine textbook 

 

 หนังสือ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว Travel Medicine

 ** เข้าระบบการจองได้ที่นี่ ** 


ความเป็นมา 

           หนังสือเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวเล่มนี้ เกิดจากความตั้งใจที่จะรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย ตลอดจนประสบการณ์ของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์นี้ มาถ่ายทอดเป็นหนังสือวิชาการที่เป็นแหล่งความรู้ และสามารถใช้อ้างอิงในประเทศไทย เหมาะสำหรับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ ที่สนใจในศาสตร์นี้ และต้องให้การดูแลรักษา และแนะนำนักท่องเที่ยวก่อนและหลังการเดินทาง

           

เนื้อหาในหนังสือ  

          หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยเน้นเวชปฏิบัติในการดูแลนักเดินทางทั้งก่อนและหลังการเดินทาง โดยได้แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ตั้งแต่หลักการทั่วไปของเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว การดูแลนักท่องเที่ยวก่อนและหลังการเดินทาง  เวชปฏิบัติในคลินิกนักท่องเที่ยว รวมถึงตัวอย่างการให้คำปรึกษานักเดินทางในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจและเห็นภาพการทำงานจริงของแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกที่ได้รวบรวมการฝึกอบรม การเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์ด้านนี้ เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจได้ ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

 

 

ตัวอย่างหัวข้อบทความในหนังสือ

 

หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 33 บท โดยมีตัวอย่างรายชื่อบทต่างๆดังนี้ 

 • ความสำคัญและความท้าทายของเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
 • หลักการประเมินความเสี่ยง และแนวทางให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง
 • หลักการพิจารณาวัคซีนเบื้องต้นในนักเดินทาง
 • วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนไทฟอยด์ 
 • การให้คำปรึกษานักเดินทางที่เป็นเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ 
 • การเตรียมตัวก่อนไปที่สูง และโรคแพ้พื้นที่สูง
 • หลักการใช้ยาป้องกันมาลาเรียในนักเดินทาง
 • หลักการประเมินและดูแลนักท่องเที่ยวหลังเดินทาง
 • ปัญหาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในนักท่องเที่ยว
 • การดำเนินการคลินิกนักท่องเที่ยว (How to run a travel clinic)
 • การบริหารจัดการวัคซีนในคลินิกนักท่องเที่ยว
 • ตัวอย่างกรณี - การให้คำปรึกษาคนไทยที่ไปเที่ยวแอฟริกา
 • ตัวอย่างกรณี - การให้คำปรึกษาก่อนการเดินทางไปที่สูง
 • การฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ด้าน Travel Medicine
 • แหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
 • ฯลฯ 

รูปแบบหนังสือ จำนวนหน้า และราคาหนังสือ 

หนังสือขนาด 8 หน้ายก 18.5 x 26 ซ.ม. จำนวน 338 หน้า ปกอ่อน

เนื้อหาพิมพ์ 2 สี ดำ-ฟ้า และมีรูปประกอบ 4 สี

ราคาปก 650 บาท (ราคา Pre-order 600 บาท)

 

ตัวอย่างหนังสือ และการพิมพ์

 

 

 

 

กำหนดออกของหนังสือ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  

 

** สำหรับผู้ที่สมัครอบรม Travel Medicine Review 2018 จะได้รับหนังสือฟรี 1 เล่มในวันที่ 5-9 กพ.61 ระหว่างการประชุม

 

การสั่งจองหนังสือล่วงหน้า (Pre-order) การชำระเงิน และการรับหนังสือ

 

 ** เข้าระบบการจองได้ที่นี่ **

 

ผู้สั่งจองล่วงหน้า สามารถมารับหนังสือได้ด้วยตนเองที่คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางฯ (ไม่เสียค่าจัดส่ง) ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

หรือรอรับทางไปรษณีย์ EMS สำหรับผู้ประสงค์ให้ส่งไปรษณีย์ ค่าจัดส่งประมาณ 60 บาท (เริ่มทยอยจัดส่งหนังสือวันที่ 7 กุมภาพันธ์)

 

การวางจำหน่าย

ยังไม่วางจำหน่ายทั่วไป ผู้สนใจสามารถเดินทางมาซื้อได้ด้วยตัวเองที่คลินิกฯ (หลังวันที่ 7 กพ.) หรือสั่งซื้อ online เท่านั้น

แนะนำให้สั่งจองล่วงหน้า เนื่องจากใน lot แรกมีจำนวนจำกัด

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณฐิติยา โพนาม 
คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-3069100 ต่อ 3034 (ในเวลาราชการ)
หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2018 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved.