Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

           การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

       

       การท่องเที่ยวและการเดินทางเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกมากอย่างหนึ่ง เราจะได้เดินทางไปในสถานที่ใหม่ๆ สัมผัสกับบรรยากาศ ความสวยงามของธรรมชาติและได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ การเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกลนับว่าเป็นกำไรของชีวิต นำมาซึ่งประสบการณ์ ความประทับใจที่ยากจะลืม

      โดยปกติแล้วก่อนการเดินทาง เราจะต้องมีการเตรียมตัวอยู่แล้ว ไม่ว่าวางแผนว่าจะไปกับใคร ไปที่ไหน ไปอย่างไร จะไปกี่วัน นอนค้างที่ไหนบ้าง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันจนเคยชินอยู่แล้ว แต่การเตรียมตัวในด้านสุขภาพก่อนการเดินทางมักจะเป็นเรื่องที่ถูกมองข้าม ทั้งๆที่เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากการเดินทางจะทำให้เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ทั้งในแง่ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างไปจากที่ที่เราคุ้นเคย และในสถานที่นั้นหรือประเทศนั้นๆอาจมีโรคติดต่อบางอย่างซึ่งแตกต่างไปจากประเทศไทย และเรายังไม่มีภูมิคุ้มกันจึงต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี

 

หลักทั่วไปในการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

 

 

1. รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงก่อนการเดินทาง ไม่ควรเดินทางทั้งๆที่ยังไม่สบายอยู่ ในผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเมื่อจะเดินทางโดยเฉพาะไปในต่างประเทศหรือไปเป็นระยะเวลานาน และต้องเตรียมยาประจำตัวไปด้วยเสมอ


2. ต้องหาข้อมูลเรื่องสถานที่หรือประเทศที่เราจะเดินทางไป ว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพในด้านไหนบ้าง เพราะแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไป เช่น

 

 

ถ้าจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศแถบแอฟริกา

  • ต้องตรวจสอบเรื่องไข้เหลืองก่อนเสมอ อ่านได้จากบทความ วัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever vaccine) เรื่องจำเป็นก่อนไปแอฟริกา,อเมริกาใต้
  • พิจารณาว่าประเทศนั้นอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อโรคไข้กาฬหลังแอ่นหรือไม่ อ่านได้จากบทความ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal vaccine)
  • ต้องระวังเรื่องมาลาเรีย เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริกา ในโซนที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราลงมา จะมีการระบาดของโรคมาลาเรียอยู่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจำเป็น ต้องรู้เรื่องโรคมาลาเรีย และการป้องกันมาลาเรียที่ถูกต้อง เนื่องจากความเสี่ยงในการติดเชื้อมาลาเรียในประเทศแถบแอฟริกาสูงกว่าในเอเชียหรือในอเมริกาใต้มากดังนั้นในหลายกรณีนักท่องเที่ยวที่จะไปแอฟริกาจำเป็นต้องกินยาป้องกันมาลาเรียก่อนการเดินทาง จึงควรมาพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาต่อไป

ถ้าจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศแถบอเมริกาใต้ เช่น บราซิล เปรู อาร์เจนติน่า

ถ้าจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย เนปาล 

  • ต้องระวังเรื่องโรคที่ติดต่อทางน้ำและอาหาร โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคไทฟอยด์ ฯลฯ ถ้ามีความเสี่ยงสูง เช่นไปในพื้นที่ชนบท ไปเป็นเวลานาน ควรพิจารณารับวัคซีนไทฟอยด์ และวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ อ่านเพิ่มเติมได้จาก
  • ระวังเรื่องมาลาเรีย เนื่องจากในประเทศอินเดีย สามารถพบการติดเชื้อมาลาเรียได้ในเขตเมือง ดังนั้นแม้ว่านักท่องเที่ยวจะไม่ได้เข้าไปเที่ยวป่า ยังต้องระวังโรคมาลาเรียไว้ด้วย โดยการใช้ยาป้องกันยุงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อมีไข้ควรพบแพทย์ โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปอินเดียมักไม่จำเป็นต้องกินยาป้องกันมาลาเรีย เนื่องจากความเสี่ยงไม่ได้สูงมาก
  • ถ้าจะเดินทางไปเป็นเวลานาน หรืออยู่ในพื้นที่ชนบท ควรพิจารณาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าก่อนการเดินทาง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก โรคพิษสุนัขบ้ากับนักท่องเที่ยว
  • ถ้าจะไปปีนเขา trekking ในบริเวณเทือกเขาสูงของอินเดียหรือเนปาล ควรระวังเรื่อง High altitude sickness ด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความ Altitude sickness #1 โรคที่ต้องระวังในพื้นที่สูง และ Altitude sickness #2 อาการและการป้องกัน

หมายเหตุ ตัวอย่างข้างบน เป็นประเด็นเบื้องต้นที่ควรพิจารณาก่อนการเดินทาง อย่างไรก็ดีนักท่องเที่ยวและนักเดินทางแต่ละคนจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น ระยะเวลาเดินทง กิจกรรมที่จะไปทำ ไปกันกี่คน ฯลฯ ประเด็นต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญซึ่งแพทย์จะใช้ในการพิจารณาการป้องกันโรคที่เหมาะสมเป็นรายๆไป

 

 

3. ควรเตรียมยาประจำตัว และเอกสารทางการแพทย์ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยเสมอ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว

4. นอกจากการป้องกันโรคติดต่อแล้ว นักท่องเที่ยว/นักเดินทางไม่ควรมองข้ามภัยอันตรายอื่นๆ เช่นอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ไม่ควรแต่งกายประดับด้วยของมีค่า ซึ่งจะล่อตามิจฉาชีพ และควรศึกษาว่าพื้นที่ใดหรือแหล่งใดไม่ควรเดินทางเข้าไป เพราะอาจเกิดอันตรายเช่นการถูกจี้ ปล้นได้ และไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เช่น การแลกเงินในตลาดมืด การติดต่อกับแท๊กซี่เถื่อน ซึ่งโอกาสเกิดอันตรายมีสูง จะไม่คุ้มกับเงินที่อาจจะประหยัดได้

 

 

การเตรียมตัวที่ดีจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดการท่องเที่ยว

บทความน่าสนใจอื่นๆ

 บทความน่าสนใจล่าสุดจาก blog

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนหัดเยอรมัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่น **NEW**
Update รายชื่อประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง และข้อกำหนดเกี่ยวกับสมุดเล่มเหลืองใหม่

คลินิกนักท่องเที่ยว (Travel Clinic) คืออะไร มีอะไรที่คลินิกนักท่องเที่ยว

ผลวิจัยน่ารู้ คนไทยไปเที่ยวอินเดีย ไม่สบายมากน้อยแค่ไหน

เรื่องควรรู้ ควรเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวแอฟริกา

ทำอย่างไรเมื่อต้องตรวจ Tuberculin test (TB skin test) ก่อนไปเรียนเมืองนอก

ทำไมคลินิกไม่จัด package การฉีดวัคซีนสำหรับการเดินทางไปประเทศต่างๆ

ไปบราซิล เปรู ต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองไหม

เที่่ยวเปรู ป้องกัน High Altitiude sickness ได้อย่างไร

Altitude sickness #3: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยา Diamox (Acetazolamide)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal vaccine)