Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

Search in this site

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

FAQ_Tคำถามทั่วไป

แพทย์สามารถออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนได้หรือไม่

ได้ ที่คลินิกนักท่องเที่ยว แพทย์สามารถออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนให้ได้ โดยหนังสือจะมีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น

  1. สมุดรับรองการฉีดวัคซีน (สมุดเล่มเหลือง) ใช้เป็นหลักฐานในการฉีดวัคซีนไข้เหลืองซึ่งสามารถใช้ยื่นขอวีซ่า และใช้เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบางประเทศ  
  2. สมุดรับรองการฉีดวัคซีนทั่วไป จะเป็นสมุดที่ทางคลินิกออกให้เพื่อบันทึกประวัติการฉีดวัคซีน
  3. หนังสือรับรองต่างๆ เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่างประเทศ หรือไปแลกเปลี่ยน หนังสือหรือเอกสารเหล่านี้ ทางนักเรียนหรือผู้ปกครองมักจะได้รับจากบริษัทหรือองค์กรที่ดูแลนักเรียน หรือเป็นเอกสารจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่จะไปเรียนต่อ ซึ่งมีความหลากหลายและมีรายละเอียดอยู่ ควรนำเอกสารดังกล่าวมาพบแพทย์ทุกครั้ง
  4. หนังสือรับรองวัคซีนที่เคยได้รับตอนเด็ก ในกรณีนี้ผู้ปกครองต้องนำสมุดสีชมพู ที่บันทึกวัคซีนที่เคยได้รับตอนเด็ก ในกรณีที่สมุดวัคซีนหาย ให้ลองติดต่อโรงพยาบาลที่เด็กเคยฉีดวัคซีนเพื่อขอประวัติ แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆ แพทย์จะทำการซักประวัติ อาจต้องเจาะเลือดเพื่อยืนยัน และอาจต้องฉีดวัคซีนบางชนิดใหม่ แล้วแต่กรณี

จะไปเที่ยวประเทศไหน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

หลักทั่วไปในการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

 

1. รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงก่อนการเดินทาง ไม่ควรเดินทางทั้งๆที่ยังไม่สบายอยู่ ในผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเมื่อจะเดินทางโดยเฉพาะไปในต่างประเทศหรือไปเป็น ระยะเวลานาน และต้องเตรียมยาประจำตัวไปด้วยเสมอ


2. ต้องหาข้อมูลเรื่องสถานที่หรือประเทศที่เราจะเดินทางไป ว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพในด้านไหนบ้าง เพราะแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปเช่น

 

ถ้าจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศแถบแอฟริกา

 

อ่านต่อ.....

 

จะมาขอซื้อยาป้องกันมาลาเรียที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้ไหม และต้องทำอย่างไร

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไม่จำหน่ายยาป้องกันมาลาเรียให้กับประชาชนทั่วไป เนื่องจากยามาลาเรียเป็นยาควบคุมพิเศษ จำเป็นต้องควบคุมการใช้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา

 

อย่างไรก็ตามถ้าผู้เดินทางจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย อาจจำเป็นต้องใช้ยาป้องกัน ควรมาพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาเป็นรายๆไป ในกรณีดังกล่าวแพทย์อาจพิจารณาจ่ายยาป้องกันมาลาเรียให้แล้วแต่กรณี 

 

สามารถมาตรวจ TB Skin test ที่คลินิกได้หรือไม่

ที่คลินิกสามารถตรวจ การตรวจภูมิคุ้มกันวัณโรคทางผิวหนังได้ ซึ่งมีหลายชื่อเรียก เช่น TB skin test, Tuberculin skin tes หรือ Mantoux test โดยทั่วไปในประเทศไทยไม่นิยมใช้การตรวจวัณโรคโดยวิธีนี้ แต่ในบางประเทศยังกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะการขอ VISA นักเรียน นักศึกษาต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรคก่อน

 

ผู้ที่จะขอเข้ารับบริการจะต้องมาที่คลินิก 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันจันทร์หรืออังคารเช้าเท่านั้น เพื่อฉีดยาทดสอบทางผิวหนัง และมาพบแพทย์อีกครั้งในอีก 3 วันเพื่ออ่านผล ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจดังกล่าว ควรทำนัดหมายล่วงหน้า

 

ควรศึกษาข้อมูลจากบทความนี้ก่อน 

ทำอย่างไรเมื่อต้องตรวจ Tuberculin test (TB skin test) ก่อนไปเรียนเมืองนอก

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจ Tuberculin skin test

 

วัคซีนมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเพียงใด

วัคซีนที่มีใช้ในทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความปลอดภัยสูงมาก มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย และส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นอาการไข้ อาการปวด เหมื่อย บริเวณที่ฉีดวัคซีน หรือ รู้สึกครั่นเนื้อครั้นตัว ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและอาการเหล่านั้นจะหายได้เอง ส่วนการแพ้วัคซีนหรือเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงพบได้น้อยมาก


ประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก วัคซีนส่วนใหญ่จะการป้องกันโรคได้มากกว่า90% บางวัคซีนอาจมีประสิทธิภาพในป้องกันโรคได้สูงถึง 95-99% อย่างไรก็ตามยังไม่มีวัคซีนชนิดใด ที่มีประสิทธิภาพในป้องกันโรคได้ 100%

 

สงสัยตั้งครรภ์ /แพ้วัคซีน/แพ้ส่วนประกอบของวัคซีนจำเป็นต้องแจ้งแพทย์ หรือไม่

จำเป็นมาก การให้ประวัติที่ชัดเจน และครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของวัคซีน การตั้งครรภ์ โรคประจำตัว ยาที่ทานเป็นประจำ การผ่าตัด ฯลฯ เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากแพทย์จำเป็นต้องพิจารณาข้อบ่งชี้ และข้อห้ามในการรับวัคซีนต่างๆ เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือหญิงมีครรภ์จะไม่สามารถรับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ได้ (Live atttenuated vaccine)

 

สามารถฉีดวัคซีนหลายๆ ชนิด ในวันเดียวกันได้หรือไม่

ได้ การฉีดวัคซีนหลายๆ ชนิด ในวันเดียวกันนั้นไม่ได้เป็นอันตรายและสามารถรับพร้อมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัคซีนเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนแรงแล้ว เช่น วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนอีสุกอีใส ฯลฯ ควรรับในวันเดียวกัน หากไม่สามารถรับได้ในวันเดียวกันได้ จำเป็นจะต้องทิ้งช่วงห่าง อย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพราะอาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันลดลง

 

จะมาฉีดวัคซีนไข้เหลืองต้องทำอย่างไรบ้าง

ต้องมาฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และต้องนำ passport ตัวจริงมาด้วย เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 

ถ้าไม่แน่ใจว่าจะสามารถฉีดวัคซีนไข้เหลืองได้หรือไม่ ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะในบางรายถ้าฉีดวัคซีนไม่ได้ เช่นเป็นผู้สูงอายุ แพทย์จะแนะนำให้ยกเลิกการเดินทาง ดังนั้นอย่าเพิ่งจ่ายเงินค่าตั๋วเครี่องบินหรือค่าทัวร์ เพราะอาจจะมีปัญหาเวลาขอเงินคืน แนะนำให้อ่านบทความนี้ก่อน ขั้นตอน ข้อห้ามและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 

อ่านเพิ่มเติม: 

- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไข้เหลือง

- จะไปเที่ยวต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองไหม ไม่ฉีดไปได้ไหม

ขั้นตอน ข้อห้ามและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

- ไปบราซิล-เปรูต้องฉีดไข้เหลืองหรือไม่

 

ยังไม่มี passport หรือยังไม่ได้รับ passport สามารถมาฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนได้หรือไม่

ถ้ามีกำหนดการเดินทางแน่นอน สามารถมาฉีดวัคซีนไว้ก่อนได้ ซึ่งในกรณีนี้วันที่ฉีดวัคซีนจะยังไม่ได้หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง แต่จะได้ในภายหลังเมื่อนำ passport มา

 


การมารับบริการที่คลินิก

ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน สามารถมาฉีดวัคซีนที่คลินิกได้หรือไม่

ได้ คลินิกนักท่องเที่ยวให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

 

จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนมาที่คลินิกหรือไม่

ไม่จำเป็น ผู้เดินทางสามารถ 'walk-in' เข้ามาพบแพทย์ที่คลินิก ตามวันราชการ เวลา 8.00-15.30 น. หรือมาคลินิกพิเศษวันเสาร์เช้า 9.00-12.00น. ได้โดยไม่ต้องนัดหมาย

 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก แนะนำให้ท่านทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และลดเวลารอคอยลงได้ ท่านสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวก และลงทะเบียนนัด online ได้ด้วยตัวเอง โดย คลิกที่นี่

 

 

ควรมาพบแพทย์เพื่อขอรับวัคซีนก่อนการเดินทางนานเท่าใด

ควรมาพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา และฉีดวัคซีน ก่อนเดินทางตั้งแต่เนิ่นๆ โดยทั่วไปแนะนำให้มาก่อนการเดินทางอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ เนื่องจากวัคซีนบางอย่างต้องฉีดหลายเข็ม กว่าที่่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ การมาฉีดตั้งแต่เนินๆจะให้ผลการป้องกันที่ดีกว่า

 

การให้คำปรึกษาก่อนการเดินทางมีขั้นตอนอย่างไร และใช้เวลาเท่าไร

1. นักท่องเที่ยวจะต้องกรอกแบบฟอร์มของคลินิกเพื่อลงทะเบียน  (10-15 นาที)

2. พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง ซึ่งแพทย์จะพิจารณาแผนการเดินทาง สถานที่ที่จะไป ความเสี่ยงของโรคต่างๆ และแนะนำการให้วัคซีนหรือยาป้องกันโรคเหมาะสม (20-30 นาที)

3. รับวัคซีน และฉีดยาโดยพยาบาลวิชาชีพ (10-15 นาที)

4. สังเกตุอาการหลังฉีดวัคซีน (30 นาที)

 

โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวจะได้รับการบริการเสร็จสิ้นภายใน 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการนัดหมายมาล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลารอคอย และจะตัดขั้นตอนที่ 1 ไปได้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถกรอกประวัติและลงทะเบียน online ได้ล่วงหน้า

 

ทำไมต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนของคลินิก ซึ่งมีรายละเอียดมาก

แพทย์จำเป็นต้องรู้ข้อมูลของผู้เดินทาง หลายอย่างเพื่อช่วยในการตัดสินใจในเลือกวัคซีน และการป้องกันโรคที่เหมาะสม เช่น อายุ เพศ โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา รวมถึงประวัติที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน นอกจากข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ แพทย์จำเป็นต้องรู้แผนการเดินทาง เช่น จะไปกี่วัน ไปท่องเที่ยวหรือไปทำงาน ลักษณะอาหารการกิน ที่พัก เป็นอย่างไร เพราะความเสี่ยงในการเกิดโรคจะไม่เหมือนกันในผู้เดินทางแต่ละคน

 

ดังนั้น นักเดินทางที่เข้ารับบริการที่คลินิกนักท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดดังกล่าว เพื่อช่วยทำให้การให้คำปรึกษาก่อนการเดินทางเป็นไปถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และเพื่อเป็นการประหยัดเวลา นักท่องเที่ยวสามารถกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวแบบ online ได้ หรือจะ download แบบฟอร์มกรอกล่วงหน้าก่อนมาที่คลินิกได้

 

ทำไมต้องรอสังเกตุอาการ 30 นาทีหลังได้รับวัคซีน

วัคซีนเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงมาก ผลข้างเคียงมีน้อย และส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงและหายได้เองใน 1-2 วัน เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด มีไข้ มีผื่นขึ้นฯลฯ

 

อย่างไรก็ตาม มีภาวะฉุกเฉินสำคัญอย่างหนึ่งที่อาจเกิดได้หลังได้รับวัคซีน คือการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจากร่างกายของผู้รับวัคซีนเกิดการตอบสนองผิดปกติต่อวัคซีน ทำให้เกิดอาการผื่นขึ้น หายใจลำบาก ความดันโลหิตตำ่ ชีพจรเร็ว ภาวะดังกล่าวจัดเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะแสดงอาการตั้งแต่ 5-10 นาทีแรกหลังได้รับวัคซีน ซึ่งถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วและหายเป็นปกติได้

 

ภาวะการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย ผู้รับวัคซีนทุกคนจึงต้องอยู่สังเกตอาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 30 นาที 

 


Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2017 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved.