สมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

วันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลืองครับ ถ้าใครยังไม่ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับไข้เหลืองในบทความ “วัคซีนไข้เหลือง เรื่องจำเป็นก่อนไปแอฟริกา,อเมริกาใต้” ขอแนะนำอ่านก่อนครับ

สมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลืองนี้ เรียกง่ายๆว่าสมุดเล่มเหลืองโดยเรียกตามสีของมัน โดยสมุดเล่มนี้เป็นเอกสารสำคัญที่ออกตามกฎอนามัยระหว่างประเทศหรือ International Health Regulation ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งใช้เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนไข้เหลืองแล้ว

ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปในประเทศที่มีความเสี่ยงของไข้เหลือง ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อน และต้องถือสมุดรับรองการฉีดวัคซีนนี้ ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า International certificate of vaccination and prophylaxis เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการตรวจคนเข้าเมือง  โดยเฉพาะในตอนเข้าประเทศที่มีความเสี่่ยง  ถ้าไม่มีสมุดให้อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ หรืออาจถูกฉีดวัคซีนที่ด่าน

นอกจากนั้นเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตม.ของไทยอาจขอดูสมุดนี้อีกครั้ง เป็นมาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เหลืองมายังประเทศไทย จะเห็นว่าสมุดนี้มีความสำคัญมาก ซึ่งมีรายละเอียดบางอย่างที่น่าสนใจครับ

1 สมุดรับรองการฉีดวัคซีนนี้จะต้องพิมพ์ตามรูปแบบมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ และเนื้อหาในนั้นอย่างน้อยต้องมีภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ซึ่งถ้าเป็นสมุดรับรองการฉีดวัคซีนที่พิมพ์โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าปก และข้างในจะมีภาษาไทยด้วย ส่วนสมุดที่ทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนใช้อยู่จะจัดพิมพ์โดยตรงจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งจะมี 2 ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตามรูปข้างล่างครับ

2 ในสมุดเล่มเหลืองจะต้องมีการเขียนรายละเอียดต่างๆให้เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับวัคซีนและชนิดของวัคซีนให้ครบถ้วน และต้องมีตราประทับจากสถานที่ฉีดวัคซีนนั้นๆด้วย

3 ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องใส่ลงไปในสมุดเล่มเหลืองคือ เลขที่ของหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ที่จะฉีดวัคซีนจ้องนำหนังสือเดินทางมาให้เจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่จะสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 แผ่น เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลนี้ได้มารับการฉีดวัคซีนจริง และจะระบุข้อมูลต่างๆจากหน้งสือเดินทางลงไปในสมุดเล่มเหลืองให้ ซึ่งการระบุข้อมูลต่างๆต้องไม่มีการผิดพลาดเลย เพราะการขูด ลบ ขีด ฆ่าในหนังสือเล่มเหลืองอาจทำให้เอกสารรับรองนั้นใช้ไม่ได้

4 ดังนั้นถ้านักท่องเที่ยวได้มาฉีดวัคซีนแล้ว และได้รับสมุดเล่มเหลืองไป ขอให้ตรวจดูข้อมูลต่างๆในสมุดให้ดีอีกครั้ง โดยเฉพาะชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษที่ต้องสะกดเหมือนหนังสือเดินทาง และตรวจดูเลขที่หนังสือเดินทางอีกครั้ง ถ้าพบข้อผิดพลาด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีการออกหนังสือฉบับใหม่ให้แทนครับ

5 ต้องมารับวัคซีนไข้เหลืองอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางครับ เพราะในตัวหนังสือรับรองจะมีการระบุชัดเจนถึงว่าที่ฉีดวัคซีนและวันที่สมุดมีผลบังคับใช้คือนับไปอีก 10 วันหลังจากฉีดวัคซีน แต่ถ้าเคยฉีดมาก่อนแล้ว วันที่วัคซีนมีผลคือวันที่ฉีดวัคซีนครับ ซึ่งสามารถออกเดินทางได้ทันที

6 หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลืองมีอายุตลอดชีวิตของผู้ฉีดวัคซีน ซึ่งเปลี่ยนจากกฎเดิมที่วัคซีนจะมีอายุ 10 ปี อย่างไรก็ต้องตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อน เนื่องจากบางประเทศอาจยังถือว่าสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลืองมีอายุ 10 ปี  

อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง
วัคซีนไข้เหลือง เรื่องน่ารู้ก่อนไปแอฟริกา, อเมริกาใต้

7 comments to สมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 • preechapol

  ช่วยตอบคำถามเพิ่มในคำถามที่ 1 ของคุณ Ramil ต่อจากคำตอบเรื่องเปลี่ยนเครื่อง ถ้ากรณีผ่าน route ใช้แบบที่admin
  ได้ แต่หาก ต่อเครื่องที่เข้าประเทศพื้นที่เสี่ยงเขตติดโรคไข้เหลือง เช่น kenya จะมี 2 แบบคือแบบที่ผ่านเครื่องโดยไม่ผ่านประเทศนั้น คือไม่มีบันทึกของ ตม. ก็ไม่ต้องฉีด หากมีการเปลี่ยนเครื่องแต่ถ้าหาก ตม.มีการบันทึก ตีตราลงในpassport ถือว่าเข้าประเทศนั้น ก็จะต้องมีรับวัคซีน แต่หากไม่อยากเสียเวลา ควรจะฉีดวัคซีนก่อนเดินทางเพราะบางครั้ง เครื่องอาจเสีย ล่าช้า อาจต้องเข้าก็ต้องมีการบันทึก ของ ตม. จะทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายมาก และวัคซีนที่แนะนำอีกคือ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เพราะมีความเสี่ยงมากกว่าหลายๆโรค

 • Ramil

  ประเทศแอฟริกาใต้ ไม่มีระบุไว้ในกลุ่มเสี่ยงโรคไข้เหลือง จำเป็นต้องฉีดวัคซีนหรือไม่/อย่างไรครับ?
  ประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ผมต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศแอฟริกาใต้ รบกวนขอคำตอบหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

  • TravM Dr

   ขึ้นอยู่กับเดินทางด้วยสายการบินอะไร และบิน route ไหนครับ เช่นถ้าเลือก Transit ที่ Kenya ซึ่งเป็นดินแดนไข้เหลือง ก็ต้องฉีดวัคซีนไข้เหลือง แต่ะถ้าเลือก Emirates airline ก็จะ transit ที่ดูไบ ไม่จำเป็นต้องฉีดไข้เหลืองครับ

   อีกอย่างคือ ต้องแน่ใจว่าระหว่างที่ทำงานที่แอฟริกาใต้ จะไม่ออกเดินทางไปประเทศอื่นในแอฟริกาซึ่งเป็นดินแดนไข้เหลือง เพราะต้องฉีดไข้เหลืองเหมือนกัน

 • Tanachai

  กรณีอยู่ในช่วงเวลาฉีดภูมิคุ้มกันของโรคไวรัสตับอักเสพบีอยู่ (มีทั้งหมด 3 เข็ม อยู่ในระยะฉีดเข็มที่ 2) และมีความประสงค์ฉีดยาภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลืองครับ

  ผมสามารถดำเนินการได้ไหมครับ?
  เนื่องจากเดินทางไปเคนยาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับ

  ขอบคุณมากครับ

  • TravM Dr

   ไม่มีปัญหาครับ การฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีอยู่ ไม่ได้มีผลอะไรต่อการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 • นิรนาม

  Very Informative. Thank you

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>