เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ blog คลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล รวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทาง เนื้อหาทั้งหมด สามารถดูได้จาก สารบัญบทความ

ลักษณะการเขียนใน blog นี้จะเป็นการเขียนแบบสบายๆ ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ เพื่อให้อ่านง่าย เข้าใจง่ายครับ หลายเรื่องเป็นคำถามที่ถูกถามประจำอยู่แทบทุกวันที่คลินิกนักท่องเที่ยว เช่น

สำหรับข้อมูลของคลินิกนักท่องเที่ยว รายการวัคซีน การนัดหมายพบแพทย์ ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการขอมาดูงาน การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง สามารถดูข้อมูลได้ที่ official website ของคลินิก 

หวังว่าทุกท่านจะเดินทางท่องเที่ยว ด้วยความสุข และปลอดภัยครับ

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร บทความ Update จากคลินิกได้ โดยกรอก email ในช่องด้านล่าง