สถานที่ฉีดวัคซีนไข้เหลือง

วัคซีนไข้เหลืองนับว่าเป็นวัคซีนพิเศษ ซึ่งโดยปกติแล้วคนไทยเราไม่ได้ฉีด เนื่องจากไม่มีโรคนี้ในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีเพียงบางโรงพยาบาลเท่านั้นที่มีวัคซีนไข้เหลืองให้บริการ และสามารถออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนให้ได้ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก

 

ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไข้เหลือง และรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนได้ที่

1. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034  สามารถดูรายละเอียดและทำนัดหมาย online ได้ที่ www.thaitravelclinic.com/th

2. คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161

3. สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430

4. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ฯลฯ

 

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้เหลือง

  1. ต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
  2. ควรตรวจสอบว่ามีข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนหรือไม่ ถ้ามีหรือไม่แน่ใจ ควรรีบปรึกษาแพทย์ อย่ารีบจ่ายเงินค่าเดินทางล่วงหน้า เพราะถ้าฉีดวัคซีนไม่ได้ อาจต้องยกเลิกการเดินทาง
  3. ต้องนำสำเนาหนังสือเดินทาง ในวันพบแพทย์ มาเพื่อออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน 

 

ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับวัคซีนไข้เหลือง

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>