แนวทางการเฝ้าระวัง เชื้อ COVID 19 ในบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ถ้าท่านเพิ่งเดินทางกลับจาก ประเทศจีน ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ อิตาลี หรือประเทศอื่นๆที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง ไม่เกิน 14 วัน ท่านจำเป็นต้องเข้าระบบเฝ้าระวังเชื้อ COVID 19 เพื่อความปลอดภัยของท่าน และทำให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนปลอดภัยจากการระบาดของโรคดังกล่าว

ท่านต้องปฏิบัติดังนี้

1. แจ้งผู้บังคับบัญชา และแจ้งพยาบาล IC โดย add LINE

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งรายละเอียดการเดินทาง ตาม Link ด้านล่าง 

     LINK:ลงทะเบียนบุคลากรในระบบเฝ้าระวัง

3. ท่านต้องเฝ้าระวัง วัดไข้ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และสังเกตุอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน ใน Google sheet (ท่านจะได้ link จากพยาบาล IC) 

ถ้าไม่สะดวกในการกรอก online ให้ download แบบฟอร์มที่นี่ monitor_REV.pdf (531 downloads)  และกรอกด้วยมือ และส่ง LINE ให้พยาบาล IC ทุกวัน

ตัวอย่างตารางการเฝ้าระวังอาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. คณะจะสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นในการเฝ้าระวังคือ

  • ปรอทวัดไข้, หน้ากากอนามัย 14 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
  • ปรอทใช้วัดทางปาก โดยอมใต้ลิ้น 1-3นาที หลังใช้ให้ล้างน้ำสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 %
  • ท่านสามารถมารับได้ที่ห้องยาตลอด 24 ชม. ถ้าท่านมีแล้วสามารถใช้ของส่วนตัวได้ 

5. ระหว่างสังเกตอาการ ท่านต้องปฎิบัติตัวดังต่อไปนี้

  • ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นเวลา 14 วัน ไม่ว่าจะมีอาการป่วยหรือไม่ก็ตาม
  • หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน การใช้การขนส่งสาธารณะ หรือทำงานที่สัมผัสคนจำนวนมาก
  • ล้างมือบ่อยๆด้วย Alcohol Hand Rub
  • หากมีไข้ (T ≥ 37.5 °C) หรือมีอาการผิดปกติใดๆ ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งให้ประวัติการเดินทาง และแจ้งว่าอยู่ในช่วงเวลาเฝ้าระวังโรค

  คำแนะนำเพิ่มเติม …….. 
  • ระหว่างการเฝ้าระวัง ควรงดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะที่คนอยู่จำนวนมาก     
  • งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหาร
  • ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใช้ห้องน้ำ  และก่อนกดน้ำชักโครกทุกครั้งควรปิดฝาโถสุขภัณฑ์ก่อนทุกครั้ง 
  • ติดตามข่าวสาร การระบาด และคำแนะนำจากกรมควบคุมโรค ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/

6. เมื่อครบ 14 วัน ท่านจะสามารถกลับมาทำงาน ใช้ชีวิตได้ตามปกติ และออกจาก line กลุ่มได้

ด้วยความปรารถนาดี จาก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน